Výzva darovanie krvi

Slovenský Červený kríž a HTO NsP Sv. Barbory v Rožňave žiada všetkých ľudí s krvnou skupinou 0 + ,  0 – ,  A +, A -,
aby prišli darovať svoju krv a prispeli tak k záchrane životov. Odberné dni:  utorok a piatok o 7.00 hod. na odd. HTO NsP Sv. Barbory v Rožňave.

 

Výzva darovanie krvi

Ďalšie články