2% z dane

Pomôžte a venujte 2% z Vašich daní v prospech Slovenského Červeného kríža, územného spolku Prievidza. Za Vašu ochotu a podporu ĎAKUJEME!

Návod, ako nám môžete poukázať 2% z dane:

Som zamestnanec a požiadal som svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

 • Do 15. februára 2024 je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Z potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a môžete si vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – táto suma musí byť minimálne 3,00 €.
 • Do VYHLÁSENIA vypíšte vypočítanú sumu 2%. Potrebné tlačivo si môžete stiahnuť tu.
 • Tlačivá (Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane) doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávam si daňové priznanie sám ako fyzická osoba:

 • Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane. Suma musí byť minimálne 3,00 €.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa.
 • Uveďte nasledujúce údaje:
  Názov organizácie: Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza
  IČO: 00416118 (zarovnáva sa sprava)
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 2. apríla 2024 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Podávam si daňové priznanie sám ako právnická osoba:

 • skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti. Najmenšia možná čiastka, ktorú nám môžete poukázať, je 8 EUR,
 • ​vyplňte príslušné údaje o Slovenskom Červenom kríži a sumu zodpovedajúcu 1% resp. 2% dane do príslušných oddielov v daňovom priznaní, do 2. apríla 2024 zaplaťte daň za rok 2023 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.
 • Naše údaje:
  Názov organizácie: Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza
  IČO: 00416118 (zarovnáva sa sprava)
 • Poznámka: ak ste ako právnická osoba nedarovali v roku 2023 (aj v roku 2024 až do termínu na podanie daňového priznania, ktoré zvyčajne končí 31. 3.) dar na verejnoprospešné účely vo výške minimálne 0,5% z dane, tak môžete poukázať iba 1% z dane. Pri poukázaní 1% z dane to vyznačíte v daňovom priznaní. V prípade, že ste dar na verejnoprospešné účely vo vyššie spomenutom období darovali, môžete poukázať až 2% z dane.

Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Vy platíte celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

Dobrovoľníci, ktorí v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu v roku 2024 poukázať nie 2%, ale až 3%. Návod nájdete tu.