Organizačná štruktúra

RIADITEĽKA – SČK, ÚZEMNÝ SPOLOK PRIEVIDZA:

 • Mgr. Renáta Lukáčiová

EKONÓMKA – SČK, ÚZEMNÝ SPOLOK PRIEVIDZA:

 • Iveta Richtárechová

ÚZEMNÁ RADA – SČK, ÚZEMNÝ SPOLOK PRIEVIDZA:

 • MUDr. Eva Čičmancová – predsedníčka
 • ​MUDr. Lívia Harmatová – členka
 • Dana Konečníková – členka
 • Ing. Ľubomír Kutaš – člen
 • Ing. Beáta Jelačičová – členka
 • MUDr. Július Zeman – člen
 • Jozefína Mazániková – členka
 • Andrej Oroszi – člen
 • Samuel Štorcel – člen
 • Predseda mládeže SČK – člen

KONTROLNÁ RADA – SČK, ÚZEMNÝ SPOLOK PRIEVIDZA:

 • Helena Divékyová – predsedníčka Kontrolnej rady
 • ​Ing. Oľga Magdinová – členka
 • Jarmila Mokrá – členka
 • Ing. Lenka Kaiklová – členka
 • Ing. Marta Berzedyová – členka