Organizačná štruktúra

RIADITEĽKA – SČK, ÚZEMNÝ SPOLOK PRIEVIDZA:

 • Mgr. Renáta Lukáčiová

EKONÓMKA – SČK, ÚZEMNÝ SPOLOK PRIEVIDZA:

 • Iveta Richtárechová

ÚZEMNÁ RADA – SČK, ÚZEMNÝ SPOLOK PRIEVIDZA:

 • MUDr. Eva Čičmancová   – predsedníčka
 • ​MUDr. Lívia Harmatová  – členka
 • Dana Konečníková – členka
 • Ing. Ľubomír Kutaš – člen
 • Ing. Beáta Jelačičová – členka
 • Miroslav Unterfranc – člen
 • MUDr. Július Zeman – člen
 • Mgr. Mária Žišková – podpredsedníčka
 • Predseda mládeže SČK – člen

KONTROLNÁ RADA – SČK, ÚZEMNÝ SPOLOK PRIEVIDZA:

 • Helena Divékyová – predsedníčka Kontrolnej rady
 • ​Ing. Oľga Magdinová – člen
 • Jarmila Mokrá – člen