Kontakt

Slovenský Červený kríž,
územný spolok Prievidza

Staničná 2
971 01 Prievidza

IČO : 00416118
DIČ : 2021160174
IBAN: SK 40 0200 0000 0000 0243 5382
BIC SWIFT kód: SUBASKBX
Banka: Všeobecná úverová banka, a. s.

Napíšte nám

Spolky