Miestne spolky

  • základnými organizačnými jednotkami Slovenského Červeného kríža,
  • ich hlavným poslaním je konkrétna účasť členov na plnení úloh SČK,
  • môžu sa špecializovať na vybraný druh činnosti – šírenie myšlienok a princípov Hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, v oblasti prvej pomoci, na zabezpečovaní a podpore bezpríspevkového darcovstva krvi, v zdravotnej výchove na školách, humanitnej činnosti, …,
  • zakladajú sa na základe registrácie Územným spolkom SČK,
  • majú najmenej 5 členov.

Deti a mládež vo veku od 5 do 30 rokov môžu byť členmi a podieľať sa na činnosti v rámci Mládeže SČK.

ZOZNAM MIESTNYCH SPOLKOV SČK PRIEVIDZA:

1.    Sebedražie

2.    Prievidza III.

3.    Handlová

4.    Lehota pod Vtáčnikom

5.    Veľká Čausa

6.    Čereňany

7.    Oslany

8.    Horná Ves

9.    Radobica

10.  Nitrianske Sučany

11.  Nitrianske Pravno

12.  Poruba

13.  Nedožery-Brezany

14.  Nemocnica Bojnice

15.  Liešťany

16.  Kanianka

17.  Chrenovec-Brusno

18. Valaská Belá

19. Mládež SČK Prievidza

20.  Tu môže byť názov vášho nového Miestneho spolku … Ak máte záujem o založenie Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža vo vašej obci, škole, či firme, neváhajte sa s nami skontaktovať. Radi vám pri tom pomôžeme!