Kurz opatrovania – 5.4.2018 – 2.5.2018

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza otvára KURZ OPATROVANIA, v termíne od 5. apríla do 2. mája 2018

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza otvára KURZ OPATROVANIA, v termíne od 5. apríla do 2. mája 2018.

Cena za 226 hodinový kurz je pre samoplatcov 300 €, alebo možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi pre evidovaných nezamestnaných.

Viac informácii o Kurze opatrovania nájdete na našej webstránke v ľavom paneli v sekcii Kurz opatrovania.