Kurzy opatrovania pre dospelých v roku 2020

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza otvára v roku 2020 KURZY OPATROVANIA pre dospelých, v termínoch: …

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza otvára v roku 2020 KURZY OPATROVANIA pre dospelých, v termínoch:

  • od 20. júla do 21. augusta 2020
  • od 14. septembra do 16. októbra 2020
  • od 12. novembra do 15. decembra 2020

Cena za 226 hodinový kurz je pre samoplatcov 350 €, alebo možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi pre evidovaných nezamestnaných.

Viac informácii o Kurze opatrovania nájdete na našej webstránke v ľavom paneli v sekcii Kurz opatrovania.