Oceňovanie darcov krvi v roku 2020

Oceňovanie darcov krvi bronzovou, striebornou, zlatou, diamantovou plaketou prof. MUDr. Jana Janského a medaiolou prof. MUDr. …

Oceňovanie darcov krvi bronzovou, striebornou, zlatou, diamantovou plaketou prof. MUDr. Jana Janského a medaiolou prof. MUDr. Jána Kňazovického sa uskutoční dňa 13. októbra 2020 o 14.00 hod. v Dome kultúry v Prievidzi.

Príjem návrhov je do 13. septembra 2020.

Pozvánky budú zaslané do 30. septembra 2020.