Oceňovanie darcov krvi – 20. september 2022

Dňa 20. septembra 2022 sme ocenili 373 darcov krvi bronzovou, striebornou, zlatou a diamantovou plaketou MUDr. Janskeho a medailou MUDr. Kňazovického. Darcom krvi srdečne gratulujeme.