Oceňovanie darcov krvi – Striebro 2015

Oceňovanie darcov krvi 23.09.2015 striebornou plaketou.