Sociálna činnosť

Pozornosť sociálnych aktivít Slovenského Červeného kríža sa sústreďuje na konkrétneho jednotlivca či skupinu ľudí s ich špecifickými potrebami. Sociálne služby poskytované v jednotlivých regiónoch sa líšia v závislosti od možností a záujmu o danú službu v konkrétnom meste či obci.