Ukážky prvej pomoci

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza pozýva širokú verejnosť na ukážky prvej pomoci, ktoré sa uskutočnia v piatok 30. septembra 2022 od 9.00 do 12.00 hod. v Centre voľného času v Prievidzi. 😊

Budete si môcť pod vedením skúsených dobrovoľníkov prakticky vyskúšať základy kardiopulmonálnej resuscitácie s využitím Automatického externého defibrilátora, naučiť sa správne postupy pri bezvedomí, dusení, krvácaní, či pri ošetrovaní zlomenín.

Tešíme sa na vás. ☺

Projekt bol podporený z Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK.