Darovanie krvi počas pandémie COVID-19

Darovať krv môžete v odberových centrách  hematologicko-transfúziologických  oddelení v nemocniciach alebo na pracoviskách Národnej transfúznej služby SR (NTS SR). 

Usmernenie pre darcov krvi

Darca krvi, ktorý navštívil

 • mimoeurópsku krajinu a nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc, môže znovu darovať krv 28 dní po opustení krajiny (s ohľadom na možnosť prenosu iných infekcií ako COVID-19, napr. WNV …),
 • európsku krajinu a nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc, môže znovu darovať krv 14 dní po opustení krajiny.

Darca krvi, ktorý bol v kontakte

s človekom chorým na COVID-19 alebo s človekom v karanténe alebo bol v úzkom kontakte (menej ako 2 m bez rúška) s človekom, ktorý pricestoval v priebehu posledných 14 dní zo zahraničia, a nemal infekciu dýchacích ciest, môže znovu darovať krv 14 dní od posledného kontaktu s týmto človekom.

Darca krvi, ktorý prekonal infekciu COVID-19

 • mal robený kontrolný PCR test alebo antigénový test, môže znovu darovať krv 14 dní po vyliečení (14 dní bez príznakov a liečby) a negatívnom výsledku PCR testu alebo antigénového testu na COVID-19,
 • nemal robený kontrolný PCR test alebo antigénový test, môže znova darovať krv 28 dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a liečby),
 • prekonal bezpríznakové ochorenie COVID-19, môže znova darovať krv 28 dní po pozitívnom výsledku PCR alebo antigénového testu.

Darca krvi, ktorý prekonal akúkoľvek infekciu dýchacích ciest

 • a testom bolo vylúčené ochorenie COVID-19, môže znovu darovať krv 14 dní po kompletnom vyliečení (14 dní bez príznakov a bez liečby),
 • nebol testovaný na COVID-19 a zároveň nemá pozitívnu cestovateľskú anamnézu alebo anamnézu kontaktu s ochorením COVID-19 alebo osobou v karanténe, môže darovať krv 14 dní po kompletnom vyliečení (14 dní bez príznakov a bez liečby).

Darca krvi, ktorý prekonal infekciu dýchacích ciest podozrivú z COVID-19

pozitívnu cestovateľskú anamnézu alebo anamnézu kontaktu s ochorením COVID-19 alebo osobou v karanténe a nebol testovaný na COVID-19, môže znovu darovať krv 28 dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a bez liečby).

Darca krvi, ktorý pracuje v zahraničí

alebo býva v zahraničí a denne prechádza cez slovenské hranice (tzv. pendler) je vyradený z darovania krvi a jej zložiek do odvolania.

Výnimku z vyradenia má darca krvi:

 • 14 dní po 2.dávke očkovania mRNA vakcínou,
 • 28 dní po 1. dávke očkovania vektorovou vakcínou,
 • 14 dní po 1. dávke očkovania mRNA vakcínou alebo vektorovou vakcínou, ak bola 1. dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19,
 • s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 v období nie pred viac ako 180 dňami.

Je vhodné, aby darca krvi vedel uvedené skutočnosti dokladovať.

Darca krvi, ktorý podstúpil očkovanie proti ochoreniu COVID-19, môže znovu darovať krv

 • najskôr 14 dní po aplikácii každej očkovacej dávky mRNA vakcín (Pfizer/BionTech, Moderna) alebo proteínových vakcín (Novavax, Sanofi, Sputnik V),
 • najskôr 28 dní po aplikácii každej očkovacej dávky vektorových vakcín (AstraZeneca, Johnson&Johnson).

Poznámka: Odporúčanie môže byť zmenené, ak budú k dispozícii nové informácie na základe ďalších skúseností s očkovaním proti ochoreniu COVID-19, eventuálne po dodaní iných vakcín na Slovensko.

24 hodín po darovaní krvi, ak nie sú žiadne ťažkosti súvisiace s odberom, môže darca krvi absolvovať očkovanie.

Zdroj: Národná transfúzna služba SR, 30.6.2021

 

objednavanie-2

Slávnostné oceňovanie darcov krvi počas pandémie COVID-19

Počas platnosti opatrení zavedených v súvislosti s pandémiou sa všetky slávnostné oceňovania darcov krvi odkladajú na neurčito. Informujte sa o možnostiach prevzatia plakety vo vašom meste.