Darovanie krvi počas pandémie COVID-19

Darovať krv môžete v odberových centrách  hematologicko-transfúziologických  oddelení v nemocniciach alebo na pracoviskách Národnej transfúznej služby SR (NTS SR). 

Usmernenie pre darcov krvi

 1. Darca, ktorý navštívimimoeurópsku krajinu a nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc, môže znovu darovať krv 28 dní po opustení krajiny (s ohľadom na možnosť prenosu iných infekcií ako COVID-19, napr. WNV….).
 2. Darca, ktorý navštívil Európsku krajinu a nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc,  môže znovu darovať krv 14 dní po opustení krajiny.
 3. Darca,  ktorý  bol  v  styku  s človekom chorým na COVID-19 alebo s človekom v karanténe alebo bol v úzkom kontakte (menej ako 2m, bez rúška) s človekom, ktorý pricestoval v priebehu posledných 14 dní zo zahraničia,  a nemal infekciu dýchacích ciest, môže znovu darovať krv 14 dní od posledného kontaktu s týmto človekom.
 4. Darca, ktorý prekonal infekciu spôsobenú koronavírusom  COVID-19 môže znovu darovať krv 14 dní po vyliečení a dvoch negatívnych výsledkoch  testovania na koronavírus.
 5. Darca, ktorý prekonal akúkoľvek  infekciu  dýchacích  ciest  a testom bolo  vylúčené ochorenie COVID-19, môže znovu  darovať krv 14 dní po kompletnom vyliečení (14 dní bez príznakov a bez liečby).
 6. Darca, ktorý  prekonal akúkoľvek  infekciu  dýchacích  ciest a nebol testovaný na koronavírus a zároveň nemá pozitívnu cestovateľskú anamnézu, ani anamnézu kontaktu s ochorením COVID-19 alebo osobou v karanténe,  môže znovu darovať krv 14 dní po kompletnom vyliečení (14 dní bez príznakov a bez liečby).
 7. Darca, ktorý  prekonal infekciu  dýchacích  ciest podozrivú z COVID-19, má pozitívnu cestovateľskú anamnézu alebo  anamnézu kontaktu s ochorením COVID-19 alebo osobou v karanténe a nebol testovaný na koronavírus,  môže znovu darovať krv 28  dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a bez liečby).
 8. Darca, ktorý pracuje v zahraničí alebo býva v zahraničí  a denne prechádza cez slovenské hranice, je vyradený z darovania krvi a jej zložiek do odvolania.

 Výnimku z vyradenia má darca krvi, ktorý:

– je najmenej 14/28 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
– je najmenej 28 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo
– je najmenej 14/28 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
– prekonal ochorenie COVID-19 v období nie pred viac ako 180 dňami
Je vhodné, aby darca uvedené skutočnosti dokladoval.

Darca, ktorý podstúpil očkovanie proti ochoreniu COVID-19, môže znovu darovať krv:

 1. najskôr 14 dní po aplikácii každej očkovacej dávky mRNA vakcín (Pfizer/BioNTech, Moderna) alebo proteínových vakcín (Novavax, Sanofi),
 2. najskôr 28 dní po aplikácii každej očkovacej dávky vektorových vakcín (Astra Zeneca, Johnson&Johnson, Sputnik V)

Pozn. Odporučenie môže byť zmenené, ak budú k dispozícii nové informácie na základe ďalších skúseností s očkovaním proti ochoreniu COVID-19, event. po dodaní iných ďalších vakcín na Slovensko. Po darovaní krvi je možné absolvovať očkovanie za 24 hodín, ak nie sú žiadne ťažkosti súvisiace s odberom krvi.

Opatrenia na transfúziologických pracoviskách v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu a jeho prenosu transfúznymi liekmi:

 1. Darcovia krvi majú naďalej možnosť objednať sa na odber krvi na určitý dátum a čas a budú pri odbere v danom čase uprednostnení.
 2. Darcovia sa môžu dostaviť na odberné pracoviská NTS SR za účelom darovania krvi  aj bez objednania. Z dôvodov zaistenia bezpečnosti pre darcov krvi a  prevencie akumulácie väčšieho počtu darcov krvi  na odberných centrách NTS SR budú zamestnanci NTS SR usmerňovať darcov v zmysle dodržania preventívnych opatrení nariadených ÚVZ SR vrátane sociálnych odstupov medzi darcami krvi.
 3. Na pracovisko Národnej transfúznej služby SR nemôže vstúpiť darca, ktorý nespĺňa predchádzajúce kritériá.
 4. Darca ktorý príde darovať krv na niektoré z našich pracovísk, môže vstúpiť  len s ochranným rúškom na tvári alebo jeho náhradou.
 5. Pri vstupe bude darcovi odmeraná teplota a darca bude požiadaný, aby si vydezinfikoval ruky.
 6. Darca vyplní hárok (Check list) so 4 otázkami týkajúcimi sa anamnézy súvisiacej s chorobou COVID-19.
 7. Až keď prejde darca touto „vstupnou kontrolou“, bude sa môcť zaregistrovať a pokračovať v bežnom postupe pri darovaní krvi.

 NEZABUDNITE !

V PRÍPADE, ŽE SA U VÁS OBJAVIA PRÍZNAKY RESPIRAČNÉHO OCHORENIA ALEBO ZVÝŠENÁ TEPLOTA NAD 37°C, V PRIEBEHU 14 DNÍ PO DAROVANÍ KRVI ALEBO JEJ ZLOŽIEK, NEODKLADNE TO OZNÁMTE PRACOVISKU, KDE STE KRV DAROVALI. 

Zdroj: Národná transfúzna služba SR

objednavanie-2

Slávnostné oceňovanie darcov krvi počas pandémie COVID-19

Počas platnosti opatrení zavedených v súvislosti s pandémiou koronavírusu sa všetky slávnostné oceňovania darcov krvi odkladajú na neurčito. Informujte sa o možnostiach prevzatia plakety v mieste svojho bydliska. Zoznam územných spolkov Slovenského Červeného kríža nájdete: TU