Darovanie krvi počas pandémie COVID-19

Usmernenie pre darcov krvi v súvislosti s pandémiou akútnych ochorení dýchacích ciest a zápalov pľúc COVID-19 spôsobených novým koronavírusom SARS CoV2.

Darovať krv môžete v odberových centrách  hematologicko-transfúziologických  oddelení v nemocniciach alebo na pracoviskách Národnej transfúznej služby SR (NTS SR). 

Pre darcov krvi v súvislosti s chorobou COVID-19 platia nasledovné kritériá:

 1. Darca, ktorý navštívil mimoeurópsku krajinu a nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc, môže znovu darovať krv 28 dní po opustení krajiny (s ohľadom na možnosť prenosu iných infekcií ako COVID-19, napr. WNV,...).

 2. Darca, ktorý navštívil Európsku krajinu a nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc, môže znovu darovať krv 7 dní po opustení krajiny.

 3. Darca, ktorý bol v styku s človekom chorým na COVID-19 alebo s človekom v karanténe v priebehu posledných 7 dní a nemal infekciu dýchacích ciest, môže znovu darovať krv 7 dní od posledného kontaktu s týmto človekom.

 4. Darca, ktorý prekonal infekciu COVID-19, môže znovu darovať krv 14 dní po kompletnom vyliečení (14 dní bez príznakov a bez liečby).

 5. Darca, ktorý prekonal akúkoľvek infekciu dýchacích ciest, môže znovu darovať krv 14 dní po kompletnom vyliečení (14 dní bez príznakov a bez liečby).

 6. Darca, ktorý **pracuje v zahraničí **alebo býva v zahraničí a denne prechádza cez slovenské hranice, je vyradený z darovania krvi a jej zložiek do odvolania. Výnimku z vyradenia má darca v režime OP.

  Darca, ktorý podstúpil očkovanie proti ochoreniu COVID-19, môže znovu darovať krv:

 7. najskôr 14 dní po aplikácii každej očkovacej dávky mRNA vakcín (Pfizer/BioNTech, Moderna) alebo proteínových vakcín (Novavax, Sanofi)

 8. najskôr 28 dní po aplikácii každej očkovacej dávky vektorových vakcín (Astra Zeneca, Johnson&Johnson, Sputnik V)

Pozn. Odporúčanie môže byť zmenené, ak budú k dispozícii nové informácie na základe ďalších skúseností s očkovaním proti ochoreniu COVID-19, event. po dodaní iných typov vakcín na Slovensko.

Po darovaní krvi je možné absolvovať očkovanie s odstupom najmenej 24 hodín, ak nie sú žiadne ťažkosti súvisiace s odberom krvi..

Opatrenia na transfúziologických pracoviskách v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu a jeho prenosu transfúznymi liekmi:

 1. Darcovia krvi majú naďalej možnosť objednať sa na odber krvi na určitý dátum a čas a budú pri odbere v danom čase uprednostnení.

 2. Z dôvodov zaistenia bezpečnosti pre darcov krvi a prevencie akumulácie väčšieho počtu darcov krvi na odberných centrách NTS SR budú zamestnanci NTS SR usmerňovať darcov v zmysle dodržania preventívnych opatrení nariadených ÚVZ SR vrátane sociálnych odstupov medzi darcami krvi.

 3. Na pracovisko Národnej transfúznej služby SR nemôže vstúpiť darca, ktorý nespĺňa vyššieuvedené kritériá.

 4. Darca ktorý príde darovať krv na niektoré z pracovísk NTS SR, môže vstúpiť len s riadne nasadeným respirátorom (prekryté horné dýchacie cesty).

 5. Pri vstupe bude darcovi odmeraná telesná teplota a darca bude požiadaný, aby si vydezinfikoval ruky.

 6. Darca vyplní hárok (Checklist) s otázkami týkajúcimi sa anamnézy súvisiacej s chorobou COVID-19.

 7. Až keď prejde darca touto „vstupnou kontrolou“, bude sa môcť zaregistrovať a pokračovať v bežnom postupe pri darovaní krvi.

  Nezabudnite !!! v prípade, že sa u Vás objavia príznaky respiračného ochorenia alebo zvýšená teplota nad 37°C v priebehu 14 dní po darovaní krvi alebo jej zložiek, neodkladne to oznámte pracovisku, kde ste krv darovali.

Zdroj: Národná transfúzna služba SR, aktualizované k 01.10.2022