Podpora činnosti SČK a jeho aktivít počas pandémie COVID-19

Činnosť SČK a jeho aktivity počas prvej vlny pandémie COVID-19 boli veľmi rôznorodé, v každom ohľade zamerané na pomoc zraniteľným skupinám pri zmierňovaní dopadu pandémie. Finančné prostriedky projektu výrazne podporili túto pomoc tým, že čiastočne pokryli mzdové náklady na koordinátorov pomoci v 19 územných spolkoch SČK. Finančná podpora umožnila Slovenskému Červenému krížu sústrediť sa na poskytovanie pomoci v čase, keď aktivity prinášajúce SČK finančné zdroje na fungovanie boli kvôli prísnym celoštátnym opatreniam pozastavené. Aj vďaka tomu mohli územné spolky SČK rozšíriť dosah pomoci v podobe prípravy, výdaja či rozvozu stravy zraniteľným skupinám obyvateľstva, donášky nákupov, liekov a distribúcie rúšok. Mnohé územné spolky sa aktívne zapojili aj do spolupráce s nemocnicami pri vytváraní zdravotných filtrov. Červenokrižiaci zabezpečovali aj 24-hodinovú asistenciu ľuďom v štátnych karanténnych centrách a monitorovali zdravotný stav ľudí bez domova.
Projekt podporený Nadáciou Centra pre filantropiu (Nadačný fond Kaufland) pomohol k znižovaniu najmä sociálnych dopadov na spoločnosť vo všetkých kútoch Slovenska.