Zapojte sa – hľadáme dobrovoľníkov

Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí budú ochotní pomôcť s jednoduchými úkonmi – distribúciou prípadnej materiálnej pomoci, vyzdvihnutím liekov v lekárni, nákupom pre seniorov, osamelých rodičov alebo ľudí v karanténe, príp. distribúciou ochranných rúšok, psychosociálnou pomocou. Neskôr môžu pribudnúť aj iné formy pomoci, väčšina z nich však bude mať sociálny charakter, t. j. zdravotnícke vzdelanie nie je podmienkou (no nevylučuje sa). 

Vzhľadom na bezpečnosť tých, ktorým pomáhame, ako aj tú Vašu, sme stanovili vekové obmedzenie dobrovoľníkov na 18 až 50 rokov.

V prípade potreby – v závislosti od počtu a naliehavosti požiadaviek ľudí, ktorí budú pomoc potrebovať (seniori a pod.) – Vás následne budú kontaktovať kolegovia z územného spolku SČK, do ktorého pôsobnosti patrí mesto, obec, okres, ktoré uvediete nižšie. 

Na základe ich kontaktovania, bude potrebné aby: 
– ste podpísali zmluvu o dobrovoľníctve,
– ste osobne podpísali vyhlásenie dobrovoľníka,
– ste sa oboznámili so základnými princípmi práce Červeného kríža a z nich vyplývajúcimi pravidlami našej činnosti. 

Ak máte záujem pomôcť, vyplňte prosím online formulár

 

V tejto mimoriadnej situácii,

MôŽete PODPORIŤ NAŠE AKTIVITY,

distribúciu materiálnej pomoci,  pomoc seniorom, osamelým rodičom, ťažko postihnutým ľuďom 

poukázaním finančného príspevku 

 

Zapojiť sa môžete aj zdieľaním Týchto informácií na sociálnych sieťach