Prezident SČK vyjadruje podporu a vďaku červenokrižiakom pri zabezpečovaní testovania

Milí červenokrižiaci,

v sobotu 14. 11. 2020 o 22:00 h bola po expresnej zmene zákona podpísaná zmluva medzi MZ SR a SČK o zriadení a prevádzkovaní odberných miest na antigénové vyšetrenie podozrenia na ochorenie COVID-19.

Dobrovoľníkov a zamestnancov SČK v 13 územných spolkoch na 15 odberových miestach čaká intenzívna práca 8 h denne počas 6 dní v týždni pravdepodobne až do konca roka. Niektorí už pár dní odoberajú a vyšetrujú.

Je to absolútne nová situácia, neobyčajný kvalitatívny aj kvantitatívny posun v aktivitách Červeného kríža. Obdivujem vaše odhodlanie prihlásiť sa do tejto akcie, ktorá je druhá najväčšia rozsahom a pokrytím územia po celoplošnom testovaní zabezpečovanom armádou. Som pyšný, že som tiež súčasťou našej organizácie, ktorá pritiahne v najbližších týždňoch zraky mnohých, bude cieľom obdivu a hrdosti. Buďte však pripravení aj na prejavy závisti, neprajníctva a primitívnej ľudskej zloby. V blízkych dňoch sa pravdepodobne vyskytne príležitosť pre tých, ktorí váhali so zapojením z obavy o nedostatočné personálne pokrytie. Uvažujte o spojení viacerých územných spolkov, spojením vznikne sila, ktorá nie je obyčajným súčtom, ale priam synergiou.

Zriadenie a prevádzkovanie odberových miest je historickým dátumom, ktorý sme si zatiaľ neuvedomili, ale stane sa súčasťou histórie. Po 68 rokoch sa stávame opätovne súčasťou zdravotníctva, aktivita ktorá bola Červenému križu vlastná od vzniku v roku 1919 až do roku 1952, kedy prišlo k násilnému prerušeniu znárodnením nemocníc, sanatórií, ambulancií, dopravnej a záchrannej služby Červeného kríža v bývalom Česko-Slovensku.

Do budúcich týždňov máte moje hlboké sympatie a úctu, prajem vám pohodový priebeh, dostatočnú výdrž a zaslúžený pocit výnimočnosti. Upozornite vašich blízkych, aby si tieto dni zapamätali, ich deti budú o vás čítať v učebniciach dejepisu.

Bratislava, 15.11.2020

Viliam Dobiáš

Ďalšie články