Kurz prvej pomoci – 8 hodín

Na čo sa môžete tešiť?  Čakajú Vás nové informácie z prvej pomoci, zážitky spojené s praktickým nácvikom prvej pomoci.
Naučíte sa napríklad:
– ako ošetriť drobné aj závažnejšie úrazy, popáleniny
– ako resuscitovať dospelého i dieťa
– čo je AED a ako ho používať
– čo je dôležité pri dopravnej nehode
– ako správne telefonovať na tiesňovú linku
Naše kurzy sú dostupné počas celého roka a cenovo prijateľné. Adresy územných spolkov nájdete tu.
Garantmi Kurzu prvej pomoci Slovenského Červeného kríža sú lekári, záchranári a zdravotné sestry z praxe.
Akreditovaný Kurz prvej pomoci  v rozsahu 8 hodín obsahuje všetky základné informácie k poskytovaniu prvej pomoci. Jeho absolventom sú aj uchádzači o vodičský preukaz.
Akreditovaný Kurz prvej pomoci v rozsahu 16, 33 hodín je pokračovaním vzdelávania v poskytovaní prvej pomoci pre tých, ktorí chcú vedieť viac.
Benefitom pre absolventom je možnosť získať Európsky certifikát, ktorý platí počas obdobia 3 rokov a je dokladom o absolvovaní kurzu prvej pomoci v zahraničí.