33 hodinový kurz prvej pomoci

Pre koho je kurz určený
– 
pedagógovia
– pracovníci s deťmi a mládežou
– tréneri športu
– pracovníci BOZP
– zamestnanci v hliadkách prvej pomoci
– dobrovoľní hasiči
– animátori a členovia eRka
– skauti a skautský zdravotníci
– študenti záchranných služieb, krízového manažmentu
– študenti bezpečnostných odborov
– rodičia a starý rodičia
– opatrovatelia
– všetci, čo chcú z prvej pomoci vedieť viac

Počet účastníkov kurzu
Počet účastníkov kurzu je limitovaný.

Obsah kurzu (hlavné témy)
– prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch
– prvá pomoci pri náhlych stavoch
– prvá pomoc pri stavoch úrazového pôvodu
– prvá pomoc pri pôsobení tepla/chladu
– prvá pomoc pri mimoriadnych udalostich a stavoch
– obväzové techniky, improvizované pomôcky a použitie lekárničky
– transport, polohovanie a fixácia postihnutého
– používanie AED pri KPR
– tréning na modelových  simuláciách
– záver kurzu, záverečné skúšky

Miesto konania kurzu
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Banská Štiavnica

Trvanie kurzu
33 vyučovacích hodín (3 dni)

Účastnícky poplatok
Cena kurzu je 90€/osoba.