Podporte nás 2% / 3%

Ďakujeme Vám za morálnu a finančnú podporu. Aj tento rok môžete poukázať 2% z dane do 30. apríla na podporu Slovenského Červeného kríža, územného spolku Banská Štiavnica. Aj vďaka darom od ľudí ako ste vy, môžeme  pomáhať tam, kde to je potrebné. Financie vyzbierané z daňovej asignácie používame na projekty, ktoré zlepšujú život ľudom s ťažkým zdravotným znevýhodnením a reálne zachraňujú životy. Ďakujeme všetkým, ktorí podporujú našu činnosť poukázaním 2% (3%) z daní. 

3% SÚ VIAC AKO 2%

Možno ste nevedeli, že ako dobrovoľníci môžete prispieť na činnosť Slovenského Červeného kríža miesto 2% až 3% z vašej dane. Stačí požiadať o vystavenie potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti a spolu s tlačivom na darovanie podielu dane ho do 30. apríla zaslať alebo doručiť daňovému úradu v mieste bydliska.

Poukázať 2% zo zaplatenej dane môžete:

 • priamo v daňovom priznaní za predchádzajúci rok v termíne do 31.marca
 • u zamestnancov – je potrebné vyžiadať od zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane a doručiť ho na daňový úrad v mieste bydliska spolu s Vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% / 3 %

Je potrebné:

 • do 15. februára 
  doručiť žiadosť zamestnanca zamestnávateľovi o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenia Potvrdenia o zaplatení dane
 • do 31. marca 
  Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie o poukázaní sumy je už súčasťou daňového priznania
 • do 30. apríla 
  zasielanie Vyhlásenia o poukázaní dane  zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem Vyhlásenia o poukázaní sumy zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Údaje prijímateľa : 
Obchodné meno: Slovenský Červený kríž, Územný spolok Banská Štiavnica
Právna forma: Slovenský Červený kríž
IČO: 356 799 56
Sídlo: Bratská 9, 969 01 Banská Štiavnica

Tlačivo na 2% môžete vyplniť priamo na tomto linku Tlačivo na 2% z dane -SCK_BS a následne vytlačiť.

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-FO-2