Kurz opatrovania

Slovenský Červený kríž ponúka 226-hodinový akreditovaný kurz opatrovania s platnosťou v SR a zahraničí.

KURZ OTVÁRAME 28.5.2024!

Rozhodnutie MPSVaR SR o udelení akreditácie: č.s. 73/2010-I/20, č.z. 22929/2010 zo dňa 14.4.2011; č.s. 8688/2013-M_OSS, č.z. 13227/2013 zo dňa 13.3.2013; č.s. 4275/2015-M_OSS, č.z. 10346/2015 zo dňa 2.3.2015; platné do 6. apríla 2017.

Rozsah kurzu :

Teoretická výučba (105 hodín)
-úvod do opatrovateľstva,
– komunikácia a etika v opatrovateľstve,
– práca s klientom, anatómia,
– psychológia, životospráva, základy fyzioterapie …

Praktická výučba (43 hodín)
– simulované situácie,
– nácvik jednotlivých postupov v malej skupine,
– prípadové štúdie,
– individuálny nácvik praktickej časti s využitím rôznych pomôcok

Odborná prax (72 hodín)
– priamo na vybraných oddeleniach zdravotníckych zariadení,
– zariadeniach sociálnych služieb a podobne

Skúšky (6 hodín)
– test a praktická skúška

Absolvent kurzu je schopný:
•    komplexne ovládať problematiku opatrovateľskej starostlivosti
•    aktívne, samostatne a tvorivo využívať získané odborné vedomosti a zručnosti
•    v mimoriadnych situáciách vedieť pohotovo poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára,
•    pristupovať ku klientovi taktne a rozvážne, v súlade so zásadami etiky a morálky, ako aj s poznatkami z psychológie zdravotne postihnutej osoby a starších ľudí

Naše výhody:

– vysoká kvalita kurzov
– kvalifikovaní lektori 

– celosvetová a v zahraničí uznávaná organizácia
– malý počet účastníkov v kurze, individuálny prístup
-študijné materiály v cene kurzu
-rôzne bonusy (certifikát o absolvovaní kurzu v cudzom jazyku, EU certifikát prvej pomoci a pod.)
– výhodné ceny kurzov, rôzne zľavy
– možnosť splátok bez navýšenia ceny

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na t.č. 045/692 15 40 alebo mailom banskastiavnica@redcross.sk 

KURZ OTVÁRAME 28.05.2024!

Cena kurzu je 590,-€