Americkí dobrovoľníci v DSS pri SČK v B. Štiavnici

Americkí dobrovoľníci v DSS pri SČK v B. Štiavnici

V dňoch 21. 5. – 24. 5. 2018 naše zariadenie sociálnych služieb navštívili americkí študenti, ktorí v Banskej Štiavnici začali svoju dobrovoľnícku stáž. Tri dni strávili spoločne s našimi klientmi, spoznali naše zariadenie sociálnych služieb a systém sociálnej starostlivosti na Slovensku. Ich pobyt u nás zahŕňal aj aktívnu účasť, v „škole v prírode“ na chate Asissi v Štiavnických Baniach, kde naši klienti pravidelne ročne oddychujú. Tento projekt sa uskutočnil aj vďaka finančnej podpore mesta Banská Štiavnica.

Naši americkí dobrovoľníci mali možnosť spoznať problematiku detí so špeciálnymi potrebami či mladých ľudí s mentálnym postihnutím. Prakticky si vyskúšali prácu s nimi pri vedení denných programov, pohybových hrách, učení cudzieho jazyka, muzikoterapiii ako i osobnej asistencii našim klientom. Spoznali spôsob práce s hendikepovanými ľuďmi a samozrejme aj turisticky veľmi atraktívnu Banskú Štiavnicu a jej okolie.

Prostredníctvom našich dobrovoľníkov sme mali možnosť spoznať spôsob života v inej krajine, jazyk či kultúru, čo je však najdôležitejšie, získali sme nových priateľov so sociálnym cítením. Ukázalo sa, že dobrovoľníctvo ako forma spolupráce môže byť obohatením pre všetkých zúčastnených a to i napriek rečovej bariére.