Dobrovoľníctvo – kto a ako môže pomáhať?

Pandémia spôsobená koronavírusom je nová situácia, akú sme ešte nezažili. Učíme sa ako si vzájomne pomáhať.

Pandémia spôsobená koronavírusom je nová situácia, akú sme ešte nezažili. Učíme sa ako si vzájomne pomáhať. Postihnutých by sme mohli zaradiť do viacerých skupín:

Slovenský Červený kríž sa pripája k iniciatíve pomoci seniorom a iným skupinám obyvateľstva, ktoré to budú potrebovať. Pomoc budú zabezpečovať jednotlivé územné spolky SČK prostredníctvom svojich dobrovoľníkov v spolupráci s príslušnými mestskými a obecnými úradmi.

 

KOMU je určená pomoc: seniorom, zdravotne postihnutým, osamelo žijúcim, ľuďom v karanténe, ak nemajú blízku rodinu alebo známych, internet pre online nákup, alebo možnosť využiť donášku cez opatrovateľskú službu. Ochotní dobrovoľníci budú pomáhať s jednoduchými úkonmi – distribúciou prípadnej materiálnej pomoci (napr. distribúciou ochranných rúšok), vyzdvihnutím liekov v lekárni, prinesením nákupu, príp., psychosociálnou pomocou (telefonát, rýchle zistenie zdravotného stavu). Neskôr môžu pribudnúť aj iné formy pomoci, väčšina z nich však bude mať sociálny charakter, t. j. zdravotnícke vzdelanie nie je potrebné.

 

KTO môže pomáhať:

 1. najbližšia rodina: má prvoradú zodpovednosť postarať sa o svojich blízkych. Vy najlepšie viete, čo vaši starí rodičia potrebujú a čo nie. Vám dôverujú najviac. Nech nie sú odkázaní na cudzích ľudí!
 2. Dobrovoľníci: nastupuje v prípade že človek je osamelý, alebo rodina a známi sa nemôžu postarať. Vyškolení dobrovoľníci môžu poslúžiť ak sú dobre organizovaní.

Pomoc musí byť koordinovaná tímom, ktorý vypracuje:

 1. zoznam ľudí, ktorí pomoc skutočne potrebujú a nemôže im poslúžiť rodina.
 2. zoznam dobrovoľníkov, ktorých vyškolia a poveria pre túto prácu
 1. určia zodpovedného koordinátora dobrovoľníckej služby  

AKO pomáhať:

 1. na základe telefonickej dohody s človekom, ktorý potrebuje pomoc, dobrovoľník prevezme zoznam vecí, ktoré treba nakúpiť aj s príslušnou sumou peňazí, zrealizuje nákup (potravín a liekov) a bez meškania nákup dopraví a odovzdá spolu s výdavkom a pokladničným dokladom.
 2. minimálny kontakt – telefonicky dohodnúť zoznam potrebných vecí, nákup odovzdať bez vstupu do bytu a osobného kontaktu, peniaze do obálky.
 3. Maximálna hygiena a opatrnosť – povinné používanie rúšok a rukavíc, následná dezinfekcia.

V príade, že máte záujem pracovať ako dobrovoľník SČK, kontaktujte nás na banskastiavnica@redcross.sk alebo vyplnte priamo on line formulár r:
http://korona.redcross.sk/zapojte_sa #koronavirus #spolupomozeme #slovenskycervenykriz

Pred tým, než nás budete kontaktovať, dôkladne si preštudujte:

 • Vyhlásenie dobrovoľníka poskytujúceho pomoc počas koronavírusovej pandémie.  

 • Zmluva o dobrovoľníckej činnosti počas koronavírusovej pandémie

 •  7 princípov SČK