Marec v znamení kníh a hamburgerov

Marec v znamení kníh a hamburgerov

V závere mesiaca marca klienti Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Banskej Štiavnici navštívili miestnu Mestskú knižnicu. Vďaka vedúcej  knižnice, Kataríne Kissovej,sme sa dozvedeli mnoho zaujímavého nielen z histórie kníh a knihovníctva na Slovensku, ale i zo súčasnosti. Mali sme možnosť pozrieť si niektoré nové knižné tituly v tlačenej i audiovizuálnej podobe. Napokon sme si precvičili pamäť formou interkatívnej hry, pri ktorej sme podľa kreslených indícií určovali názvy kníh a skúšali vyjadriť iným spôsobom heslá na pripravených kartičkách. Ďakujeme pracovníčkam knižnice za príjemne  strávené predpoludnie.

Svoju návštevu historického centra sme zavŕšili obedom v novej reštaurácii Coburg, kde sme ochutnali výborné burgre a stretli sme sa s príkladným prístupom jej majiteľa  i personálu. Aj sem sa určite kedykoľvek radi vrátime.