Odber krvi 16.09.2020

REGULOVANÝ odber krvi

Vážení darcovia krvi,
pozývame Vás na REGULOVANÝ odber krvi, ktorý sa uskutoční 16.Septembra 2020 v priestoroch SČK na Drieňovej, Bratská 9.
Na odber je potrebné sa vopred prihlásiť na t.č. 045/6921540
Pre darcov krvi v súvislosti s chorobou COVID-19 platia nasledovné kritériá :
1. Darca, ktorý navštívil mimoeurópsku krajinu a nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal
pľúc, môže znovu darovať krv 28 dní po opustení krajiny (s ohľadom na možnosť prenosu
iných infekcií ako COVID-19, napr. WNV….).
2. Darca, ktorý navštívil Európsku krajinu a nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal
pľúc, môže znovu darovať krv 14 dní po opustení krajiny.
3. Darca, ktorý bol v styku s človekom chorým na COVID-19 alebo s človekom
v karanténe alebo bol v úzkom kontakte (menej ako 2m, bez rúška) s človekom, ktorý
pricestoval v priebehu posledných 14 dní zo zahraničia, a nemal infekciu dýchacích
ciest, môže znovu darovať krv 14 dní od posledného kontaktu s týmto človekom.
4. Darca, ktorý prekonal infekciu spôsobenú koronavírusom COVID-19 môže znovu darovať
krv 14 dní po vyliečení a dvoch negatívnych výsledkoch testovania na koronavírus.
5. Darca, ktorý prekonal akúkoľvek infekciu dýchacích ciest a testom bolo vylúčené
ochorenie COVID-19, môže znovu darovať krv 14 dní po kompletnom vyliečení (14 dní
bez príznakov a bez liečby).
6. Darca, ktorý prekonal akúkoľvek infekciu dýchacích ciest a nebol testovaný na
koronavírus a zároveň nemá pozitívnu cestovateľskú anamnézu ani anamnézu kontaktu
s ochorením COVID-19 alebo osobou v karanténe, môže znovu darovať krv 14 dní po
kompletnom vyliečení (14 dní bez príznakov a bez liečby).
7. Darca, ktorý prekonal akúkoľvek infekciu dýchacích ciest podozrivú z COVID-19 (má
pozitívnu cestovateľskú anamnézu alebo anamnézu kontaktu s ochorením COVID-19
alebo osobou v karanténe) a nebol testovaný na koronavírus, môže znovu darovať
krv 28 dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a bez liečby).
8. Darca, ktorý pracuje v zahraničí alebo býva v zahraničí a denne prechádza cez slovenské
hranice, je vyradený z darovania krvi a jej zložiek do odvolania.
 

Darovať niekomu krv je ten najšľachetnejší a najväčší dar, ktorý vás nič nestojí, ale pre obdarovaného môže znamenať záchranu života a zdravia. Vedeli ste, že každým darovaním krvi môžete zachrániť až tri ľudské životy?

 Ak ste prvodarca, pred prvým odberom vás určite zaujímajú odpovede na základné otázky:

  • Kto môže byť darcom krvi? Darcom krvi môžete byť aj vy, ak ste zdravý, máte 18 až 60 rokov a vážite minimálne 50 kilogramov. 
  • Kto nemôže byť darcom krvi? Pred darovaním krvi vyplníte podrobný dotazník, ktorý lekárom pomôže identifikovať potencionálne ohrozenia a dôvody, pre ktoré sa nemôžete stať dobrovoľným darcom krvi. Zároveň vám lekár odoberie vzorku krvi, aby zistil váš aktuálny zdravotný stav. Dôvodom takejto precíznej a niekoľkonásobnej vstupnej kontroly je ochrana vás – darcu krvi, ale aj človeka, ktorý má podlomené zdravie a potrebuje prijať zdravú krv. Prečítajte si viac o prípadoch, kedy sa nemôžete stať darcom krvi.
  • Ako často môže darca darovať krv? Muži môžu darovať krv maximálne 4-krát do roka, minimálny odstup medzi odbermi by mal byť 3 mesiace. Ženy môžu darovať krv maximálne 3-krát do roka s minimálnym odstupom štyroch mesiacov medzi dvoma odbermi. Krvné doštičky je možné darovať aj častejšie.