Projekt : Podpora miestneho obyvateľstva z lokality Šobov

V stredu 11. 3. 2015 sa pod záštitou SČK v B. Štiavnici uskutočnil Kurz prvej pomoci  vrámci projektu podpora miestneho obyvateľstva v lokalite Šobov.

V stredu 11. 3. 2015 sa pod záštitou SČK v Banskej Štiavnici uskutočnil Kurz prvej pomoci vrámci projektu podpora miestneho obyvateľstva v lokalite Šobov.