Zbierka SČK v Banskej Štiavnici

Celoslovenská zbierka SČK

Od 23. apríla do 6. mája 2018 budú v uliciach slovenských miest a obcí červenokrižiaci s pokladničkami. Obraciame sa na širokú verejnosť s prosbou o podporu našej už takmer storočnej práce v prospech človeka. Slovenský Červený kríž oslávi na budúci rok storočnicu Československého Červeného kríža. Od svojich začiatkov sa venujeme širokému spektru činností, ktoré zmierňujú utrpenie človeka. Červenokrižiaci učia malých i veľkých zachraňovať ľudské životy poskytnutím prvej pomoci, zdôrazňujú dôležitosť bezpríspevkového darcovstva krvi, oceňujú mnohonásobných darcov krvi a neúnavne oslovujú nových darcov. Pracujú s deťmi a mládežou, v sociálnych zariadeniach sa starajú o seniorov, matky s deťmi, o deti so špeciálnymi potrebami, poskytujú rôzne sociálne služby v teréne. Neváhajú poskytnúť pomoc v prípade nehôd či katastrof. Pátrajú po osudoch rodinných príslušníkov, šíria myšlienky medzinárodného humanitárneho práva. Slovenský Červený kríž disponuje takmer 6-tisíc dobrovoľníkmi, ktorí neoceniteľne podporujú prácu jeho profesionálov.

Prostredníctvom SČK venovali v minulom roku desiatky tisíc hodín svojho voľného času pomoci iným. Keď ich v týchto dňoch stretnete v uliciach vášho mesta, neobíďte ich, venujte im úsmev a symbolický príspevok. Aj vďaka nemu budú môcť červenokrižiaci naďalej pomáhať. Aj málo je veľa. Ďakujeme.

Cieľom tohtoročnej zbierky je vyzbierať finančnú podporu na ďalší rozvoj širokospektrálnej činnosti vo všetkých regiónoch Slovenska. Konanie verejnej zbierky povolilo Ministerstvo vnútra SR a zbierka je zapísaná v registri zbierok.