Na krídlach anjelov 2019

Benefičný koncert, Žiar nad Hronom, október 2019, Foto: Jozef Surma