Počúvadlo 2019

Z relaxačného pobytu klientov DSS na Počúvadle