Z činnosti DSS v roku 2020

Prikladáme nové obrázky z činnosti klientov Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých