Kurzy Prvej pomoci – opäť otvorené

Zhromažďovanie ľudí sa v tejto pandemickej dobe neodporúča. Naše kurzy prvej pomoci a školenia však môžeme organizovať, lebo dodržujeme pokyny:

1.           Každý účastníka kurzu, školenia si pri vstupe do kurzovej miestnosti vydezinfikuje ruky.

2.           Každému účastníkovi kurzu prvej pomoci bezkontaktným teplomerom skontrolujeme teplotu. Pri zvýšenej teplote sa záujemca o kurz objedná na ďalší termín a kurzu sa nezúčastní.

3.           Upravili sme kurzovú miestnosť tak, aby účastníci sedeli aspoň dva metre od seba.

4.           Každý účastník kurzu od nás dostane a používa počas praktického nácviku prvej pomoci ochranné prostriedky, rúško, jednorázové rukavice. Počas kurzu robíme prestávky na vyvetranie miesnosti.

5.           Počas praktického nácviku prvej pomoci inštruktor používa výhradne figuríny na demonštráciu jednotlivých postupov napr. stabilizovaná poloha, Heimlich. Tiež pre niektoré postupy ako je Rautek používa videá a fotografie v prezentácii.

POUŽÍVANIE FIGURÍN.

Figuríny a iné pomôcky, ktorých sa účastníci kurzu, školenia dotýkajú, sa medzi jednotlivými  časťami dezinfikujú (čistiace roztoky, spreje).

KPR A PRAKTICKÝ NÁCVIK NA KURZE.

Inštruktor prezentuje KPR prostredníctvom náučného videa a na figuríne.

Naučíme dôkladne účastníkov používať záklon hlavy na zistenie dýchania. Počas pandémie neprikladáme líce k tvári postihnutého (aerosoly), ani nekontrolujeme dotykom rúk.

Účastníkom kurzu však dôležitosť záchranných vdychov vysvetlíme. 80% úrazov a náhlych situácii sa deje našim rodinným príslušníkom, nie je dôvod ich vtedy nerobiť.

Naučíme účastníkov dôkladne vykonávať kompresie hrudníka.

Účastníci kurzu, ktorí nevykonali praktický nácvik v štandardnej podobe (taký ako mimo pandémie) získajú osvedčenie za predpokladu, že absolvovali praktický nácvik KPR, záklonu hlavy a napísali test.

Počas kurzu účastníci používajú jednorázové šálky, príbory pri občerstvení.

Vyberte si termín 21. 4. 2022, 19. 5. 2022, 23. 6. 2022

V prípade záujmu volajte 045/692 15 40 alebo píšte banskastiavnica@redcross.sk

Ďalšie články