Nový AED prístroj na sídlisku Drieňová

Minulý rok sme žiadali o 2% na AED. 26. 11. 2021 sme svoje sľuby naplnili. Vaše 2% sme použili na nákup vyhrievanej skrinky s alarmom, do ktorej primátorka Mesto Banská Štiavnica Nadežda Babiaková, vložila AED prístroj, ktorý darovalo mesto. Ďalším plánom je príprava niekoľko verejných podujatí, kde verejnosti ukážeme ako správne používať AED, lebo jeho správne použitie zvyšuje šancu na záchranu života. AED je umiestnené v najobývanejšej časti Banskej Štiavnice – na sídlisku Drieňová pri vchode do budovy SČK.

Ďalšie články