Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu Koronavírusu

Čo je koronavírus COVID-19

Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v Číne na konci roka 2019, predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu. Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní.

Príznaky ochorenia

 • horúčka kašeľ
 • sťažené dýchanie
 • bolesť svalov
 • bolesť hlavy
 • únava

Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí

 • Kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní po návrate
 • Dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti.
 • Kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahoďte do koša.
 • Ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí.
 • Ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktujte svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti
 • V prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle vás na infektologické pracovisko, ktoré určí ďalší postup liečby.
 • Ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domáciu izoláciu po dobu 14 dní.

Otázky súvisiace s ochorením COVID-19 vám zodpovedajú odborníci na telefonických linkách s nepretržitou prevádzkou ( 24 hodín / 7dní )

▪ Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

email: novykoronavirus@uvzsr.sk

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu Koronavírusu

Ďalšie články