Organizovanie mimoriadnej pomoci

Pandémia spôsobená koronavírusom je nová situácia, akú sme ešte nezažili. Učíme sa ako si vzájomne pomáhať. Postihnutých by sme mohli zaradiť do viacerých skupín:

Slovenský Červený kríž sa pripája k iniciatíve pomoci seniorom a iným skupinám obyvateľstva, ktoré to budú potrebovať. Pomoc budú zabezpečovať jednotlivé územné spolky SČK prostredníctvom svojich dobrovoľníkov v spolupráci s príslušnými mestskými a obecnými úradmi.

 

KOMU je určená pomoc: seniorom, zdravotne postihnutým, osamelo žijúcim, ľuďom v karanténe, ak nemajú blízku rodinu alebo známych, internet pre online nákup, alebo možnosť využiť donášku cez opatrovateľskú službu. Ochotní dobrovoľníci budú pomáhať s jednoduchými úkonmi – distribúciou prípadnej materiálnej pomoci (napr. distribúciou ochranných rúšok), vyzdvihnutím liekov v lekárni, prinesením nákupu, príp., psychosociálnou pomocou (telefonát, rýchle zistenie zdravotného stavu). Neskôr môžu pribudnúť aj iné formy pomoci, väčšina z nich však bude mať sociálny charakter, t. j. zdravotnícke vzdelanie nie je potrebné.

 

KTO môže pomáhať:

  1. najbližšia rodina: má prvoradú zodpovednosť postarať sa o svojich blízkych. Vy najlepšie viete, čo vaši starí rodičia potrebujú a čo nie. Vám dôverujú najviac. Nech nie sú odkázaní na cudzích ľudí!
  2. Dobrovoľníci: nastupuje v prípade že človek je osamelý, alebo rodina a známi sa nemôžu postarať. Vyškolení dobrovoľníci môžu poslúžiť ak sú dobre organizovaní.

Pomoc musí byť koordinovaná tímom, ktorý vypracuje:

  1. zoznam ľudí, ktorí pomoc skutočne potrebujú a nemôže im poslúžiť rodina.
  2. zoznam dobrovoľníkov, ktorých vyškolia a poveria pre túto prácu
  1. určia zodpovedného koordinátora dobrovoľníckej služby  

AKO pomáhať:

  1. na základe telefonickej dohody s človekom, ktorý potrebuje pomoc, dobrovoľník prevezme zoznam vecí, ktoré treba nakúpiť aj s príslušnou sumou peňazí, zrealizuje nákup (potravín a liekov) a bez meškania nákup dopraví a odovzdá spolu s výdavkom a pokladničným dokladom.
  2. minimálny kontakt – telefonicky dohodnúť zoznam potrebných vecí, nákup odovzdať bez vstupu do bytu a osobného kontaktu, peniaze do obálky.
  3. Maximálna hygiena a opatrnosť – povinné používanie rúšok a rukavíc, následná dezinfekcia.

V príade, že máte záujem pracovať ako dobrovoľník SČK, kontaktujte nás na banskastiavnica@redcross.sk. 

Pred tým, než nás budete kontaktovať, dôkladne si preštudujte:

  • Vyhlásenie dobrovoľníka poskytujúceho pomoc počas koronavírusovej pandémie.  

  • Zmluva o dobrovoľníckej činnosti počas koronavírusovej pandémie 

 

 

Ďalšie články