Darcovstvo krvi

Ľudská krv je vzácna a nenahraditeľná tekutina a jej darovanie je vysoko humánny čin. Darovanie krvi je jednou z činností Slovenského Červeného kríža. Našou hlavnou úlohou je oslovovať a vychovávať budúcich darcov krvi, organizovať odbery krvi a oceňovať za mnohonásobné darovanie krvi. Krv môžete darovať na hematologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc (HTO) a na pracoviskách Národnej transfúznej služby SR (NTS SR).

Viac informácií o darcovstve krvi, o tom kto môže byť darcom, ako odber prebieha a o oceňovaní Janského plaketami sa dozviete na tematickej stránke SČK. Náš územný spolok SČK oceňuje darcov krvi z galantského a šaľského okresu, Janského plakety zasielame poštou. Uzávierka darcov, ktorí budú ocenení sa robí vopred a darcovia, ktorí dosiahnu počet odberov po tomto čase budú ocenení v nasledujúcom roku.

V našom regióne môžete darovať krv od pondelka do piatka od 7.00 do 10.00, pričom hlavný odberový deň je v piatok, na Hematologicko-transfúziologickom oddelení Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša v Galante. Organizujú sa aj výjazdové odbery, o ktorých Vás budeme informovať.

Vzhľadom na meniacu sa epidemiologickú situáciu odporúčame darcom sledovať webové stránky daného pracoviska a v prípade potreby transfúziologické pracovisko kontaktovať.


HTO NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s.
Národná transfúzna služba SR