Kurzy prvej pomoci

Slovenský Červený kríž sa výučbe prvej pomoci venuje od svojho vzniku. Sme držiteľom platnej akreditácie kurzu prvej pomoci vydanej rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR. Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti nácviku poskytovania prvej pomoci. Absolventovi kurzu bude vydané potvrdenie o absolvovaní kurzu. Termíny kurzov sú výsledkom dohody.

Kurz prvej pomoci 8 hodín
Kurz je určený pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov, firmy, podniky a organizácie (BOZP), a pre širokú verejnosť. Cena kurzu je 25 € za osobu. Pre firmy a organizácie ponúkame zľavy pri väčšom počte osôb.

Kurz prvej pomoci 16 a 33 hodín (Európsky certifikát)
Európske referenčné centrum pre vzdelávanie prvej pomoci v Paríži (EFAC) obnovilo 23. 11. 2012 európsku akreditáciu kurzov prvej pomoci Slovenskému Červenému krížu. Táto akreditácia zaručuje vydávaným certifikátom SČK celoeurópsku platnosť. Kurz je určený pre verejnosť, organizácie, atď. Cena za 16 hodinový kurz je 50 € za osobu, za 33 hodinový je 80 € za osobu.

V prípade záujmu alebo ďalších informácií neváhajte a kontaktujte nás. Na kurz sa môžete prihlásiť osobne, poštou, mailom alebo telefonicky.

Vyplnenú prihlášku na kurz môžete odovzdať osobne alebo zaslať na adresu: Slovenský Červený kríž, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta.