Organizačná štruktúra

Sekretariát územného spolku SČK Galanta
Jozef Fekula – riaditeľ

Územná rada SČK Galanta
MUDr. Michal Hudák, MPH – predseda, člen Najvyššej rady SČK
Dr. Ľubor Gáll – podpredseda, Vlasta Gašparíková, Mgr. Juliana Smatanová, Adam Vavrík

Kontrolná rada SČK Galanta
Monika Vyslúžilová – predsedníčka
Mária Lépešová, Veronika Kružlicová