História

Jean Henri Dunant (tiež Henry Dunant) bol švajčiarsky podnikateľ a humanista, iniciátor a spoluzakladateľ Červeného kríža a prvý nositeľ Nobelovej ceny za mier z roku 1901. Počas plánovaného pracovného stretnutia bol 24. júna 1859 svedkom krvavej bitky pri talianskom Solferine. V roku 1862 napísal knihu Spomienka na Solferino, ktorá mala veľký ohlas. Navrhol založiť medzinárodnú organizáciu na pomoc raneným vojakom a uzavrieť medzinárodnú dohodu o ich ochrane a ochrane zdravotníckeho personálu. 17. februára 1863 v Ženeve založil Stály medzinárodný výbor pre pomoc raneným, tzv. výbor piatich, ktorý spolu s ním tvorili gen. Guillaume Henri Dufour, Dr. Louis Appia, Dr. Theodore Maunior a Gustave Moynier. V októbri 1863 sa uskutočnila medzinárodná konferencia v Ženeve, ktorej sa zúčastnili odborníci zo 16 štátov. V priebehu konferencie sa prijal rozoznávací znak – červený kríž na bielom poli (obrátená švajčiarska vlajka). Jeho účelom bolo označiť a chrániť tých, ktorí sa starajú o zranených vojakov. Červený kríž ako inštitúcia bola na svete.


Červený kríž na Slovensku

Na našom území sa v roku 1867 ujala svojej úlohy v rámci Uhorska Uhorská spoločnosť Červeného kríža. 6. február 1919 je považovaný za oficiálny dátum vzniku Československého Červeného kríža. 1. februára 1919 sa v Obecnom dome v Prahe uskutočnilo stretnutie sociálnych pracovníkov, vyslali delegáciu k prezidentovi republiky so žiadosťou o vyslovenie súhlasu so vznikom novej organizácie. Prezident tejto žiadosti vyhovel. Medzinárodný výbor Červeného kríža v Ženeve uznal ČSČK 1. decembra 1919. Prvou predsedníčkou ČSČK bola PhDr. Alice Masaryková. Slovenský Červený kríž je nástupníckou organizáciou Československého Červeného kríža.