Staň sa naším dobrovoľníkom

Naša činnosť je z veľkej miery podporovaná činnosťou našich dobrovoľníkov. Tí nám pomáhajú plniť naše každodenné úlohy a dosahovať ciele našej činnosti.

Dobrovoľník sa poďla preferovaného záujmu zapája do činností, na ktoré avšak musí mať patričné vzdelanie. Aj z tohto dôvodu plnia naši dobrovoľníci úlohy vo všetkých sférach od zveľaďovania našich priestorov cez ukážky prvej pomoci, asistenčnú záchrannú službu až po akýkoľvek druh humanitárnych aktivít (potravinové zbierky, zbierky šatstva, pomoc ľudom bez domova…).

V prípade záujmu účasť v asistenčnej záchrannej službe nás kontaktujte na e-maili samuel.lopasovsky@redcross.sk , v prípade záujmu o akýkoľvek iný typ dobrovoľníckych aktivít nás kontaktujte na e-maili nitra@redcross.sk