O kurzoch opatrovania

Kurz opatrovania- 226 hodinový

Náš územný spolok ponúka aj akreditovaný 226 hodinový kurz opatrovania, ktorý je platný aj v zahraničí.

Kurz opatrovania je možné prefinancovať cez RE-PAS z Úradu práce v prípade:

  • ak ste uchádzač o zamestnanie (žiadosť musí byť podpísaná 14 dní pred nástupom na kurz opatrovania)
  • ak ste záujemca o zamestnanie (nemusíte byť evidovaný na úrade práce, treba byť registrovaný na úrade práce ako záujemca, avšak žiadosť musí byť podpísaná 30 dní pred nástupom na kurz)

Cena pre samoplatcov je 350 eur.