Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka

Slovenský Červený kríž  je organizátorom celoslovenskej súťaže v poskytovaní prvej pomoci, ktorej účastníkmi nie sú zdravotníci, ale len laici. Nadšenci, ktorým prvá pomoc učarovala a chcú sa v nej zdokonaľovať. Počas roka sa pravidelne stretávajú, nacvičujú jej poskytovanie na figurínach, pozerajú náučné videá a pripravujú si modelové situácie. 

Memoriál nesie meno lekára a priekopníka výučby prvej pomoci laikov MUDr. Vladimíra Harineka. Ten sa aktívne zúčastnil prvého ročníka celoslovenskej súťaže v roku 1992 v Bratislave. Vo februári 1993 však zahynul pri leteckej havárii, v službe pri prevoze chorého dieťaťa. Na jeho počesť sa Slovenský Červený kríž rozhodol pomenovať každoročnú celoslovenskú súťaž práve po ňom.