Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka 2023, Rožňava

Slovenský Červený kríž organizuje 28.ročník celoslovenskej súťaže v prvej pomoci pod názvom Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka. Tentokrát sa súťažiaci z radov našich dobrovoľníkov stretnú 23. – 24. júna 2023 v Rožňave. Ide o najprestížnejšie podujatie tohto druhu na Slovensku so špičkovými odbornými garantmi – súčasný prezident SČK Mgr. MUDr. Jozef Kőppl, MPH, ktorý je súčasne predsedom Slovenskej resuscitačnej rady a bývalý prezident SČK doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., ktorý je zároveň predsedom poroty.

Tímy dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža z celého Slovenska si vďaka desiatkam figurantov a maskérov v simulovaných situáciách preveria svoje zručnosti v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci v tých najrôznejších životných situáciách. Práve to je pri tréningu prvej pomoci dôležité – nespoliehať sa iba na naučené poučky. Podať prvú pomoc sa totiž zodpovedne dá naučiť iba v praxi.

Slovenský Červený kríž patrí k lídrom vo výučbe predlekárskej prvej pomoci na Slovensku a jeho inštruktori sú skúsení zdravotníci z praxe. Táto oblasť činnosti SČK patrí aj k prioritám súčasného prezidenta SČK Mgr. MUDr. Jozefa Kőppla, MPH. „Je nutné si uvedomiť, aký obrovský význam má, aby aj laici vedeli podať prvú pomoc. Pokiaľ totiž u človeka dôjde k zastaveniu krvného obehu, začína plynúť posledných 5 minút, kedy ho je ešte možné zachrániť. Sanitka má zvyčajne dojazd do 10 minút, preto ak človeku nepomôžu ľudia v jeho bezprostrednom okolí a nezačnú ho resuscitovať, je veľmi malá šanca, že prežije. Kurz prvej pomoci je pritom investícia prevažne do zdravia svojich najbližších. Štatistiky totiž ukazujú, že vo ôsmich prípadoch z desiatich poskytujeme prvú pomoc práve im.“

V Slovenskom Červenom kríži veríme, že aj takýmito atraktívnymi podujatiami dokážeme upozorniť širokú verejnosť na dôležitosť prvej pomoci a vzbudiť záujem o jej výučbu.

Kontakt pre médiá:
Silvia Erdélyiová
Koordinátor programu prvej pomoci SČK
silvia.erdelyiova@redcross.sk
0902 934 00

Ďalšie články