Pomoc ľuďom prichádzajúcim na Slovensko z Ukrajiny

Slovenský Červený kríž sa všemožne usiluje čo najefektívnejšie pomáhať najzraniteľnejším skupinám.  Hoci pomáhame ľuďom, ktorí prichádzajú na Slovensko v dôsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajine, rozsah pomoci našim spoluobčanom sme nezmenili.

Slovenský Červený kríž vykonáva svoju činnosť výlučne na území Slovenskej republiky okrem niekoľkých prípadov, ktorým sme riešili na pohraničí v spolupráci s Ukrajinským Červeným krížom.

Dobrovoľníci, zamestnanci a členovia Slovenského Červeného kríža pomáhajú zmierňovať následky ukrajinskej humanitárnej krízy od konca februára 2022. Pôsobia najmä, no nielen v sídlach  spolkov Slovenského Červeného kríža po celom Slovensku. V prvých týždňoch pracovali tiež na troch hraničných priechodoch – Ubľa, Vyšné Nemecké a Veľké Slemence, neskôr aj vo veľkokapacitných centrách i zariadeniach núdzového ubytovania.

K desiatkam našich pracovníkov sa pridalo takmer 2 800 dobrovoľníkov (z toho 18 % zdravotníckych pracovníkov). Odpracovali zatiaľ viac než 100 000 hodín.  

Ako pomáhame:

Linka pomoci Slovenského Červeného kríža (Helpline)

Vznikla 1. júna 2022. Poskytuje informácie najmä ľuďom z Ukrajiny, ktorí dostávali peňažnú pomoc Červeného kríža prostredníctvom Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

Na Linke sa dozviete

  • o činnosti SČK na celom Slovensku
  • ako sa stať naším dobrovoľníkom
  • akú pomoc ponúkame
  • o ďalších poskytovateľoch pomoci.

Kontakt
Tel:        +421 910 910 116
Kedy:     9:00 – 17:00 hod., pondelok – piatok
Jazyk:    slovenčina, ukrajinčina, ruština, angličtina.

Linka je zavše preťažená – prosíme vás o trpezlivosť. Alebo nám napíšte na  helpline@redcross.sk


Kancelárie prvého kontaktu

Kancelárie prvého kontaktu Slovenského Červeného kríža (KPK SČK) vznikli, aby pomáhali ľuďom na úteku pred ozbrojeným konfliktom na Ukrajine.

Kancelárie prvého kontaktu SČK vychádzajú zo širšieho konceptu Humanitárnych servisných bodov, ktoré zriaďuje Medzinárodná federácia Červeného Kríža a Červeného Polmesiaca reagujúc na migráciu vo svete.

Kancelárie prvého kontaktu SČK poskytujú humanitárnu pomoc ľuďom na úteku, migrantom, vysídlencom a zraniteľným skupinám v rámci hostiteľskej komunity. Tým tiež pomáha zaistiť im bezpečnosť a dôstojnosť.

Viac informácií o kanceláriách prvého kontaktu…


Ochrana a spájanie rodín (Restoring Family Links, RFL)

Ochrana a spájanie rodín je jednou z najstarších činností, ktorú vykonáva Hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Je zakotvená aj v Ženevských dohovoroch. Ozbrojený konflikt na Ukrajine má na konte milióny vysídlených osôb a tisíce zabitých, zadržaných alebo nezvestných ľudí. Naším cieľom je eliminovať počet nezvestných osôb a poskytovať rodinám informácie o osude a mieste pobytu ich blízkych. Slovenský Červený kríž poskytuje túto službu v spolupráci s Medzinárodným výborom Červeného kríža.

Viac informácií o službe…


Program pomoci pri ubytovaní (Shelter)

Slovenský Červený kríž s podporou Medzinárodnej federácie Červeného Kríža a Červeného polmesiaca poskytuje aj pomoc pri ubytovaní vysídlenému obyvateľstvu z Ukrajiny. Podporuje tiež slovenské hostiteľské rodiny, ktoré poskytujú ubytovanie vysídleným ľuďom.

Viac informácií o programe…


Diaľková prepravná služba SČK

Slovenský Červený kríž poskytuje diaľkovú prepravnú službu ľuďom, ktorých zdravotný stav vyžaduje prevoz špeciálnym vozidlom na prepravu osôb na invalidnom vozíku alebo po ležiačky na nosidlách. Službu poskytujeme tým, kto zo zdravotných dôvodov nemôže využiť iné dostupné formy verejnej či súkromnej prepravy.

Diaľková prepravná služba je určená pre ľudí so špeciálnymi potrebami alebo zdravotným postihnutím, ktorí boli vysídlení v dôsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajine, bez ohľadu na to, či požiadali o dočasné útočisko.  Môže ísť aj o osoby z tretích krajín.

Viac o službe…