Užitočné informácie pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny

DÔLEŽITÉ KONTAKTY

Polícia SR158
Záchranná zdravotná služba155
Hasiči150
Tiesňová linka112
Ukrajinská ambasáda na Slovensku
Radvanská 35, 81101, Bratislava
+421 2 592 028 10
Infolinky Ministerstva vnútra SR pre ukrajinsky hovoriace osoby+421 513 816 111
+421 259 765 111

PRIŠIEL SOM NA SLOVENSKO, ČO MÁM ROBIŤ

Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v krajine pôvodu. Vláda SR rozhodnutím určila začiatok 1.3.2022 poskytovania dočasného útočiska pre štátnych občanov Ukrajiny a ich rodinných príslušníkov.

Azyl je forma medzinárodnej ochrany, ktorá bude osobe udelená z dôvodu, ak má opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov, alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do krajiny pôvodu.

Doplnková ochrana je forma medzinárodnej ochrany, ktorá sa poskytuje tým žiadateľom o azyl, ktorí nespĺňajú podmienky na udelenie azylu, avšak sú vážne dôvody domnievať sa, že by boli v prípade návratu do krajiny pôvodu vystavení reálnej hrozbe vážneho bezprávia, a preto sa do krajiny pôvodu nemôžu vrátiť.

Možnosť požiadať o azyl:

Áno. Avšak pri príleve veľkého počtu ľudí utekajúcich pred vojnou je pre občanov Ukrajiny vhodnejší status dočasného útočiska. V súčasnosti by azylové konanie pri veľkom počte cudzincov prebiehalo veľmi dlho. Požiadať o azyl môžete pri vstupe na územie SR na policajnom útvare v mieste hraničného priechodu alebo neskôr po vstupe do SR na policajnom útvare zriadenom pri azylovom zariadení (Záchytný tábor Humenné).

Najčastejšie otázky o azyle

Po dobu 90 dní, v prípade, ak máte platný biometrický pas, sa môžete zdržiavať legálne na území Slovenskej republiky. Aby ste mohli ostať legálne na území SR počas tejto lehoty, budete sa musieť rozhodnúť, či požiadate o niektorú z foriem legálneho pobytu (napr. prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny) podľa zákona o pobyte cudzincov alebo požiadate o dočasné útočisko alebo o azyl.

V prípade, že požiadate o udelenie azylu alebo poskytnutie dočasného útočiska na území Slovenskej republiky, budete mať zabezpečené ubytovanie, stravu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť v jednom z pobytových táborov až do vydania rozhodnutia vo veci Vašej žiadosti. V prípade pozitívneho rozhodnutia Vám s hľadaním ubytovania bude pomáhať spolupracujúca mimovládna organizácia. Počas azylovej procedúry za pobyt nebudete platiť a tak isto ani v prípade dočasného útočiska na území SR.

Na webovej stránke pomocpreukrajinu.sk nájdu Ukrajinci prichádzajúci na Slovensko kompletnú ponuku štátneho, súkromného a hotelového ubytovania aj s kontaktmi a počtom voľných lôžok, ktoré sú k dispozícii. Stránka funguje aj v ukrajinskom jazyku a na nový portál sa dá dostať aj zo stránky ua.gov.sk.

Na stránke môžu ubytovanie ponúknuť aj dobrovoľníci vo svojich domoch a bytoch. Majitelia hotelov a penziónov, ktorí sú ochotní pomôcť, zas môžu kontaktovať Zväz cestovného ruchu SR. Databáza bude priebežne aktualizovaná a dopĺňaná.

Ministerstvo dopravy zároveň vyzýva všetkých, ktorí majú svojich priateľov a známych na Ukrajine, aby túto informáciu medzi nich rozšírili. Momentálne sa pracuje aj na tom, aby link na webovú stránku pomocpreukrajinu.sk dostali prichádzajúci ľudia v uvítacej SMS správe.

Zdroj: MDV SR, 27.2.2022

V prípade, ak sa rozhodnete pre súkromnú dopravu, buďte obozretní a overte si poskytovateľa dopravy, napríklad si vypýtajte jeho doklad totožnosti, odfoťte si jeho ŠPZ, alebo iným spôsobom zaznamenajte, ku komu nasadáte do auta. V záujme vašej bezpečnosti nikdy nenasadajte do auta k cudzím osobám, ak ste sám/sama. Taktiež si vopred overte, či budete za dopravu platiť a v akej sume. Vaša bezpečnosť je prvoradá.

Pomoc v hmotnej núdzi slúži, ako finančná pomoc pre tých, ktorí nie sú schopní zabezpečiť si základné životné podmienky a nedokážu si príjem zvýšiť vlastným pričinením. Za tieto osoby možno v súčasnosti považovať aj osoby, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. Výška pomoci závislostí od počtu členov domácnosti a ich situácie.

Pomoc v hmotnej núdzi možno poskytovať aj cudzincom, ktorí sa preukážu dokladom o pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC“ alebo preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska.

O pomoc v hmotnej núdzi je možné požiadať prostredníctvom Červeného kríža alebo UNHCR, kde bude odídencom z Ukrajiny poskytnutá potrebná podpora.

Územné spolky SČK, kde je možné požiadať o pomoc v hmotnej núdzi:

Bratislava – mesto
Liptovský Mikuláš
Poprad
Nitra
Topoľčany
Košice – mesto
Košice – okolie
Levice

Viac informácií o asistencii prostredníctvom UNHCR.

LINKA ZDRAVIA V UKRAJINSKOM JAZYKU

www.ua.diagnose.me

+421 2 21 02 50 75 (denne od 7.00 do 19.00)

 • V prípade, že Slovensko je tranzitujúcou krajinou, všetku poskytnutú zdravotnú starostlivosť si musíte hradiť v plnom rozsahu.
 • V prípade, že ste žiadatelia o dočasné útočisko alebo žiadatelia o azyl máte nárok na neodkladnú a potrebnú indikovanú zdravotnú starostlivosť. To znamená, aj takú zdravotnú starostlivosť, ktorú vám odporučí lekár vyšetrením. K dispozícii je ambulantná pohotovostná služba v príslušnom kraji či meste, alebo centrálny príjem nemocnice. Je potrebné preukázať sa preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytovanie dočasného útočiska alebo dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky.

Zubní lekári pomáhajú utečencom z Ukrajiny
Slovenská komora zubných lekárov vyjadruje plnú podporu a úprimnú solidaritu ukrajinskému ľudu, kolegom a zdravotníkom na Ukrajine. Zároveň sa pripája k výzvam všetkých zodpovedných ľudí k okamžitému ukončeniu útokov voči Ukrajine.

Linka dôvery Nezábudka – 0800 800 566 (linkanezabudka.sk)

Linka nezábudka ponúka pomoc, ak ste sa ocitli v psychicky náročnej životnej situácii Vy alebo niekto blízky, ak prežívate akútnu krízu a dlhodobý tlak sa pre Vás stáva psychicky neúnosný. Tím profesionálov s dlhoročnou praxou je tu pre Vás:
– v slovenskom jazyku 24 hodín denne na telefónnom čísle 0800 800 566
– v ukrajinskom jazyku denne od 13:00 do 21:00 na telefónnom čísle 0800 222 450.

Linka, na ktorej sú k dispozícii psychológovia hovoriaci ukrajinským jazykom, je bezplatná, anonymná a funguje každý deň od 8.00 do 20.00.
Psychologická pomoc je k dispozícii aj priamo na hraničných prechodoch ukrajinsko-slovenskej hranice.
V ukrajinskom jazyku na čísle 0800 500 888 a tiež na e-mailovej adrese ukrajina@ipcko.sk

www.ua.diagnose.me

+421 2 21 02 50 75 (denne od 7.00 do 19.00)

ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska
+421 903 762 810
prezidentkaaneps@gmail.com
online tlmočník: Monika Krileková:+421 911 584 120

asistencia pre Nepočujúcich Ukrajincov na hranici:+421944562234, deaf.vybor@gmail.com

Centrum Svetielko (Prešov, Trenčín, Bratislava)

terapeutické, rehabilitačné, vzdelávacie a sociálne služby pre ľudí s ťažkým hendikepom

svetielko.po@gmail.com

Organizácia muskulárnych dystrofikov OMD v SR

omd@omdvsr.sk, +421 948 529 976 (Jozef Blažek)

Spolu môžeme Spolumozeme

spolumozeme@gmail.com (komunikujú slovensky, anglicky a rusky)

Autistické centrum Andreas® n.o.

poradna@andreas.sk (sociálne a rehabilitačné služby, doplnkové terapie, voľnočasové aktivity…)

Facebook

Axis medical

ubytovanie a medicínska starostlivosť pre deti so zdravotným postihnutím

bas@axis-medical.eu, +421 949 829 23

https://www.facebook.com/axisinterrehabcentereu

Deťom s rakovinou n.o.
info@detomsrakovinou.sk, 0948 195 398

Svetielko nádeje

+421 908 073 073, office@svetielkonadeje.sk

Plamienok n.o.

– domáce návštevy lekára, zdravotnej sestry a sociálneho pracovníka v mieste bydliska týchto detí v Bratislave a blízkom okolí.

– konzultácie s psychológom a sociálnym pracovníkom pre rodičov či iných dospelých, ktoré deti sprevádzajú

Jarmila Kováčiková, kovacikova@plamienok.sk, 0907 377 808

Pre občanov Ukrajiny so statusom dočasného útočiska a tranzitujúcim (teda tým, ktorí cez SR len prechádzajú):

 • neuplatňujú sa preskripčné a indikačné obmedzenia. Okrem špecialistu môže lieky predpísať aj všeobecný lekár a lekárne to budú akceptovať,
 • osobe s dočasným útočiskom budú vydávané lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny bez doplatku.

Ak ste pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, dostanete všetky potrebné vyšetrenia a starostlivosť. Ak nie ste verejne zdravotne poistený, úhrada bude realizovaná zo štátneho rozpočtu.

Ak hľadáte príbuzných alebo chcete kontaktovať príbuzných na Ukrajine či iných krajinách, navštívte najbližší spolok Červeného kríža.

Po tom, ako Vám bude poskytnuté dočasné útočisko na území Slovenskej republiky, máte dovolené pracovať v SR a nepotrebujete pracovné povolenie. S pomocou nájsť si zamestnanie sa môžete obrátiť na migračný úrad alebo mimovládne organizácie.

V prípade, ak žiadate o azyl, môžete pracovať až po 9 mesiacoch od podania žiadosti. V prípade schválenia žiadosti máte prístup na pracovný trh ako občania SR. 

Odkaz: Pracovné ponuky s ukrajinským jazykom

https://www.profesia.sk/praca/?skills[]=84__5_

https://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/?lang=sk

Zdroj: ua.gov.sk

Deti ukrajinských občanov, ktorí v dôsledku vojny prišli na Slovensko a požiadali o dočasné útočisko, alebo azyl, majú nárok na bezplatné vzdelávanie na Slovensku. Týka sa to materských, základných aj stredných škôl.

Postup pri zaraďovaní dieťaťa do školy alebo škôlky: 

S dokladom potvrdzujúcim poskytnutie dočasného útočiska (prípadne potvrdzujúcim začatie konania o dočasnom útočisku, alebo azylového konania) môžete ísť na vybranú materskú či základnú školu a požiadať o zaradenie Vášho dieťaťa do vyučovacieho procesu. Vaše dieťa bude zaradené do príslušného ročníka podľa veku, úrovne doterajšieho vzdelania a ovládania slovenského jazyka.

Pred nástupom do škôlky či školy musí dieťa absolvovať prehliadku u pediatra a riaditeľovi škôlky/školy treba predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Pediatra môžete osloviť podľa odporúčania známych, podľa mestského obvodu, kde bývate, alebo kde sa nachádza škôlka.

Nonstop podpora po ukrajinsky na číslach:+421 910 944 825, +421 950 511 776, +421 951 141 060, +421 951 300 053, +421 951 453 061

WebInformácie Ministerstva školstva, výskumu a športu SR
E-mail: ukrajina@minedu.sk

Usmernenie MŠVVAŠ pre rodičov pri zaraďovaní detí do vzdelávania (SK/UA)

https://www.mic.iom.sk/sk/socialne-veci/vzdelavanie/483-dostupne-bezplatne-moznosti-studia-slovenskeho-jazyka.html

Ukrajinskí občania sa môžu bezplatne učiť slovenčinu prostredníctvom jazykovej aplikácie LangBee. LangBee (www.langbee.app) je webová aplikácia na učenie cudzích jazykov od slovenského autora, ktorú využívajú tisícky používateľov.

Jazykové kurzy v LangBee obsahujú slovíčka, frázy, gramatiku aj učenie výslovnosti. Slovnú zásobu si používateľ v aplikácii precvičuje prostredníctvom 8 rôznych precvičovacích metód a umelá inteligencia učenie individuálne prispôsobuje každému používateľovi. Na precvičovanie ponúka častejšie tie slovíčka, v ktorých robí používateľ chyby. Učenie sa s LangBee je efektívne a vhodné pre všetky vekové skupiny – od školákov až po dôchodcov. Používanie aplikácie je jednoduché a učiť sa jazyk môžete kedykoľvek a kdekoľvek.  

Ako postupovať

Aplikáciu LangBee nie je potrebné inštalovať, funguje online na akomkoľvek zariadení – mobil, tablet alebo počítač. V ponuke jazykov na www.langbee.app si Ukrajinci zvolia ukrajinčinu, vďaka čomu bude používateľské rozhranie v ich rodnom jazyku. Po registrácii do aplikácie prostredníctvom svojho e-mailu si v ponuke e-shopu zvolia kurzy slovenčiny pre Ukrajincov. Tieto kurzy sú aj budú bezplatné a v najbližších týždňoch ku kurzom pre začiatočníkov budú postupne pribúdať ďalšie.

Vzdelávanie je bežnou súčasťou života našich detí. Deti, ktoré prišli na územie Slovenska stratili kontakt so školou, učiteľmi, spolužiakmi. Preto sa spoločnosť SOFICREO s partnermi Studio Echt a Tuochit4IT rozhodla vytvoriť portál www.schooltogo.online. Vzdelávanie detí prebieha prostredníctvom platform Teemea. Určená je školopovinným deťom, ich rodičom a ukrajinským učiteľom, ktorí prišli na naše územie. Cieľom je, aby každé ukrajinské školopovinné dieťa malo svojho online učiteľa hovoriaceho po ukrajinsky a spolužiakov, s ktorými sa nebude cítiť osamotené.

Niektoré slovenské banky sa rozhodli podať pomocnú ruku občanom Ukrajiny, ktorí prichádzajú na územie Slovenska.

Podrobnosti nájdete na: Tatra banka a Slovenská sporiteľňa

Občania a občianky z Ukrajiny majú možnosť bezplatne získať SIM karty s kreditom a dátami na jeden mesiac.

 • v označených O2 pracoviskách blízko hraníc a v ktorejkoľvek predajni získajú občania a občianky z Ukrajiny bezplatne SIM karty s kreditom 5 € a bezplatným 15 GB dát na mesiac zadarmo
 • stačí sa preukázať ukrajinským pasom alebo občianskym preukazom 
 • do sietí ukrajinských operátorov môžu všetci zákazníci a zákazníčky O2 telefonovať a posielať SMS za ceny ako keby volali či písali na slovenské telefónne čísla

https://www.o2.sk/pomoc-ukrajine

 • v označených Orange staniciach na hraničných prechodoch Ubľa, Veľké Slemence Vyšné Nemecké, na hlavnej železničnej stanici v Bratislave a vo vybraných predajniach (zoznam je na webe vyššie) získajú ľudia z Ukrajiny bezplatne SIM karty Orange s kreditom 2 € a 10 GB dát na mesiac zadarmo
 • stačí sa preukázať ukrajinským pasom alebo občianskym preukazom alebo povolením na pobyt (t.j. platí aj pre neukrajincov a neukrajinky) a mať 15 a viac rokov

https://www.orange.sk/ukrajina?lang=sk

 • Slovak Telekom poskytuje bezplatné SIM karty na hraničných priechodoch Ubľa a Veľké Slemence od 27.2.2022 a v utečeneckom tábore Humenné a k nim aj informatívnu podporu v ukrajinskom jazyku na uvedenom linku Predplatenka – Ukrajina – Telekom a nabité power banky. A v rovnako v každom Store/T-Centre na Slovensku.
 • do sietí ukrajinských operátorov môžu všetci zákazníci a zákazníčky Telekomu telefonovať a posielať SMS do odvolania zadarmo 
 • zákazníci a zákazníčky Telekomu nachádzajúci sa na Ukrajine môžu bezplatne telefonovať na Slovensko, bezplatne prijímať hovory zo Slovenska a bezplatne posielať SMS do odvolania (za dáta si platia) 

https://www.telekom.sk/wiki/volania/roaming-ukrajina

Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko (gov.sk)

Homepage – Z Ukrajiny na Slovensko (ukraineslovakia.sk)

Iniciatíva #KtoPomozeUkrajine ponúka údaje a informácie, ak pomoc potrebujete alebo chcete poskytnúť.

Obchodovanie s ľuďmi