Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníci sú ľudia s veľkým srdcom, ktorí neváhajú pomôcť všade tam, kde ich potrebujú.

Sú jedným z hlavných pilierov národných spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca, podieľajú sa na všetkých našich aktivitách. Na jednotlivé činnosti sú špeciálne vyškoľovaní. Sú to práve oni, vďaka komu sa nám darí robiť veľké veci. Sme vďační, že sa nájde stále veľa ľudí, ktorí sa rozhodnú pre túto nezištnú, no zároveň úžasnú životnú cestu, akou dobrovoľníctvo bezpochyby je.

Dobrovoľníci sú neodmysliteľnou súčasťou Slovenského Červeného kríža. Poskytujú svoj voľný čas, energiu, skúsenosti, zručnosti a empatiu. Naši dobrovoľníci sú kľúčoví aj pri budovaní dôvery s komunitami. Svojou prácou a zaangažovanosťou zlepšujú kvalitu života iným a pritom osobnostne rastú a získavajú životné skúsenosti.

V náročnom roku 2021 v Slovenskom Červenom kríži pomáhalo 1 518 stálych a príležitostných dobrovoľníkov, ktorí v rámci červenokrížskych aktivít odpracovali vyše 56-tisíc dobrovoľníckych hodín. Za svoju prácu neočakávajú odmenu, prínos a pridaná hodnota ich nezištnej pomoci iným ľuďom je nevyčísliteľná.

Dobrovoľnosť je aj jedným zo siedmich princípov Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ktorými sa riadia nielen dobrovoľníci, ale aj členovia a pracovníci Červeného kríža.

Slovenský Červený kríž  je riadnym členom Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Ak chcete priložiť ruku k dielu a stať sa dobrovoľníkom / dobrovoľníčkou v Slovenskom Červenom kríži, kontaktujte naše Územné spolky