Organizačná štruktúra

PREZÍDIUM SČK

doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
prezident Slovenského Červeného kríža

PhDr. Helena Kobzová
viceprezidentka Slovenského Červeného kríža

Mgr. Radoslav Vengrin, MHA, MPH
viceprezident Slovenského Červeného kríža

Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová
generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža

MUDr. Michal Hudák
člen Najvyššej rady Slovenského Červeného kríža

MUDr. Jozef Murgaš
člen Najvyššej rady Slovenského Červeného kríža

PhDr. Martin Brňak, PhD.
zástupca riaditeľov územných spolkov SČK

 

NAJVYŠŠIA RADA SČK

Banská Bystrica – MUDr. Ján Mačkin
Banská Štiavnica – JUDr. Ľuboslava Horváthová
Bardejov – Mgr. Jana Danečková
Bratislava – mesto – Ing. Emília Uhrinová, MPH
Bratislava – okolie – Jarmila Koišová
Čadca – PhDr. Anna Janíková 
Dolný Kubín – Mgr. Pavol Ľorko
Dunajská Streda – MUDr. Eva Königsmarková
Galanta – MUDr. Michal Hudák, MPH
Humenné – PaedDr. Gabriela Zavadská
Komárno – MUDr. Enikö Radi
Košice – mesto – MUDr. Iveta Marinová, MBA, MPH
Košice – okolie – MUDr. Jitka Mačalová
Levice – Mgr. Peter Benček
Liptovský Mikuláš – MUDr. Marta Voštináková
Lučenec – MUDr. Jozef Murgaš
Martin – MUDr. Miloš Kapusta
Michalovce – MUDr. Mária Očovská
Nitra – Mgr. Mária Hegedüšová
Nové Zámky – Mgr. Iveta Ježová
Poprad – Eva Rothová  
Považská Bystrica – MUDr. Ľuba Jurčíková 
Prešov – Mgr. Jozef Čičvák
Prievidza – MUDr. Eva Čičmancová
Rimavská Sobota – JUDr. Pavel Piliarik
Rožňava – MUDr. Katarína Kopecká, PhD. 
Senica – Veronika Kopúnková
Snina – Mgr. Adriana Pavlíková
Spišská Nová Ves – PaeDr. Marcela Satmáryová 
Svidník – MUDr. Gabriel Kleban
Topoľčany – Mgr. Dana Švecová    
Trebišov – RNDr. Ľudmila Mošková
Trenčín – MUDr. Milan Masaryk
Trnava – PhDr. Angelika Dudžáková
Vranov nad Topľou – Mgr. Mária Urbancová
Žiar nad Hronom – JUDr. Róbert Kováč
Žilina – Peter Martinek
Mládež SČK – Alexandra Poliaková
Vodná záchranná služba SČK – Radoslav Heštera

Z titulu svojej funkcie sú členmi Najvyššej rady SČK prezident SČK a viceprezidenti SČK.