Organizačná štruktúra

PREZÍDIUM SČK

Mgr. MUDr. Jozef Kőppl, MPH – prezident
Mgr. Radoslav Vengrin, MHA, MPH – viceprezident
PhDr. Helena  Kobzová – poverená viceprezidentka                                                     
Mgr. Viktória Šutová
MUDr. Jozef Murgaš

NAJVYŠŠIA RADA SČK

Banská Bystrica – MUDr. Ján Mačkin

Banská Štiavnica – Mgr. Jana Žiaková

Bratislava – mesto – Ing. Diana Hrižová

Bratislava – okolie – Jarmila Bednárová Koišová

Čadca – PhDr. Anna Janíková

Dolný Kubín – Mgr. Pavol Ľorko

Dunajská Streda – MUDr. Eva Königsmarková

Galanta – Ing. Róbert Andráši

Humenné – PaedDr. Gabriela Zavadská

Komárno – MUDr. Enikö Radi

Košice – mesto – MUDr. Daniela Ogurčáková

Košice – okolie – Ing. Tatiana Guľová

Levice – Mgr. Peter Benček

Liptovský Mikuláš – MUDr. Marta Voštináková

Lučenec – MUDr. Jozef Murgaš

Michalovce – Mgr. Marcela Vincová

Nitra – Ing. Monika Gubáňová

Nové Zámky – Mgr. Viktória Šutová

Poprad – Mgr. Ladislav Moravčík

Prešov – Magdaléna Salayová

Prievidza – MUDr. Eva Čičmancová

Rimavská Sobota – JUDr. Pavel Piliarik

Rožňava – Ing. Ladislav Zlatoš

Senica – Veronika Kopúnková

Snina – MVDr. Mária Hudáková

Spišská Nová Ves – PaedDr. Marcela Satmáryová

Svidník – MUDr. Gabriel Kleban

Topoľčany – Kristína Božíková

Trebišov – MUDr. Anna Repovská

Trenčín – Mgr. Anna Litvínová

Trnava – Mgr. Radka Poláková

Vranov nad Topľou – Mgr. Katarína Baňasová

Žiar nad Hronom – Ing. Jakub Medveď

Žilina – Bc. Peter Martinek, MBA

Mládež SČK – Bc. András Zemes

Vodná záchranná služba SČK – JUDr. Ing. Roman Rybak

Z titulu svojej funkcie sú členmi Najvyššej rady SČK prezident SČK a viceprezidenti SČK.