Spolupráca so spoločnosťou Kaufland

Spoločnosť Kaufland je partnerom Slovenského Červeného kríža už od roku 2014. V rámci dlhodobej spolupráce pravidelne pripravujeme spoločné kampane a projekty.

Pozrite si príbeh auta, ktoré má poslanie.

Garáž.TV vyskúšala auto terénnych sociálnych služieb Slovenského Červeného kríža, vďaka ktorému sa ľudia odkázaní na pomoc druhých môžu dostať nielen k lekárovi, ale napríklad aj na výlet. Aj v tomto roku so spoločnosťou Kaufland pokračujeme v spolupráci, ktorá pomôže Slovenskému Červenému krížu rozširovať svoje terénne sociálne služby, aby sme sa dostali ešte bližšie k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc.