Diaľková prepravná služba Slovenského Červeného kríža / Служба міжміських перевезень Словацького Червоного Хреста

Словацький Червоний Хрест надає послугу міжміських перевезень людям, чий стан здоров’я вимагає перевезення в спеціальному транспортному засобі, призначеному для перевезення людей в інвалідних візках або на ношах, в положенні лежачи на спині. Транспортна послуга призначена для осіб, які за станом здоров’я не можуть користуватися іншими доступними видами транспорту, як громадським, так і приватним.

Послуга міжміських перевезень призначена для людей з особливими потребами або інвалідністю, які були переміщені внаслідок конфлікту в Україні, незалежно від того, чи звернулися вони за тимчасовим притулком, чи ні. Вони також можуть бути громадянами третіх країн.

Послуга надається тільки на території Словацької Республіки, перевезення також можливі між двома районами або областями. За необхідності ми також можемо організувати транспорт для супроводжуючої особи.

Якщо вам потрібна така послуга та бажаєте отримати додаткову інформацію, будь ласка, зателефонуйте на нашу гарячу лінію за номером +421 910 910 116 з 9:00 до 17:00 з понеділка по п’ятницю або напишіть на адресу helpline@redcross.sk. Ви також можете звернутися і подати свій запит безпосередньо до Офісу першого контакту Словацького Червоного Хреста в наступних місцях (посилання).

На розгляд заявки та організацію переказу може знадобитися кілька днів. Через обмеженість наших можливостей ми не можемо організувати перевезення одразу після отримання запиту.

Будь ласка, пам’ятайте, що ця служба не є допомогою швидкого або екстренного реагування.

Slovenský Červený kríž poskytuje diaľkovú prepravnú službu ľuďom, ktorých zdravotný stav vyžaduje prevoz špeciálnym vozidlom určeným na prepravu osôb na invalidnom vozíku alebo ležiacich na nosidlách. Prepravná služba je určená pre osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu využiť iné dostupné formy prepravy, či už  verejnú alebo súkromnú . 

Diaľková prepravná služba je určená pre ľudí so špeciálnymi potrebami alebo zdravotným postihnutím, ktorí boli vysídlení v dôsledku konfliktu na Ukrajine, bez ohľadu na to, či požiadali o dočasné útočisko alebo nie. Môže ísť aj o príslušníkov tretích krajín. 

Služba je poskytovaná len na území Slovenskej republiky, prevoz je možný aj medzi dvoma okresmi či krajmi. V prípade potreby zabezpečíme aj prevoz sprevádzajúcej osoby. 

V prípade záujmu o túto službu a  ďalšie informácie, prosím, kontaktujte našu linku pomoci na tel. č. +421 910 910 116 v čase od 9:00 do 17:00 hod., od pondelka do piatku, alebo píšte na mailovú adresu helpline@redcross.sk. Žiadosť môžete adresovať a podať aj priamo v Kancelárii prvého kontaktu Slovenského Červeného kríža v týchto lokalitách

Posúdenie žiadosti a zorganizovanie prevozu môže trvať niekoľko dní. Vzhľadom na obmedzené kapacity prevoz nevieme zabezpečiť bezprostredne po prijatí žiadosti. 

Prosím, pamätajte, že táto služba nie je záchrannou alebo pohotovostnou službou.