Medzinárodná súťaž Družstiev mladých zdravotníkov

Družstvá mladých zdravotníkov SČK, Územného spolku Senica sa zúčastnili medzinárodnej súťaže v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci " O najlepšiu čeko – slovenkú hliadku."

Veľkej pocty sa dostalo nášmu Zdravotníckemu krúžku pri Základnej škole s materskou školou Vrbovce, keď sme si mohli pomerať svoje zručnosti a vedomosti  s družstvami mladých zdravotníkov Českej republiky v medzinárodnej súťaži v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci  „O nejlepší česko – slovenskou hlídku“. Súťaž sa uskutočnila v sobotu 4. 10. 2014 v Rožňove pod Radhoštem – hotel Relax v rámci projektu cezhraničnej spolupráce ČČK Brno a SČK Senica.

Na piatich stanovištiach mali súťažiaci I. a II. stupňa zvládnuť modelové situácie – napadnutie, pád zo schodov, uštipnutie včelou, sklo v nohe, amputácia prstov na ruke, zasiahnutie elektrickým prúdom, popálenina …

Našu školu a zároveň celé Slovensko reprezentovali žiaci:

I. hliadka: Adriana Zimová, Tomáš Mišík, Adriana Beblavá, Juraj Plaskoň a

Monika Sabotová, ktorí obsadili 1. miesto,

II. hliadka: Ľubomíra Filúšová, Adam Eliáš, Adam Valúch, Viktor Pakan a

Richard Vitek, ktorí obsadili 3. miesto,

III. hliadka: Michaela Valášková, Lucia Valášková, Gabriela Trizuliaková,

Diana Sukupová a Nikolas Londák, ktorí obsadili 4. miesto,

morálna podpora“: Dominik Skácel a Filip Eliáš, ktorí si i zasúťažili a 

Vladka Hyžová, Nina Nemčovská a Patrik Mareček, ktorí

nás podporovali a super fandili.

Ďakujeme SČK Senica za sprostredkovanie našej účasti, organizátorom za výbornú prípravu a starostlivosť o všetkých sťažiacich, za program, ktorý pre nás pripravili, za občerstvenie a za neopakovateľné zážitky, ktoré budú v nás ešte dlho rezonovať.

Veľké ďakujem patrí i súťažiacim za dôstojnú reprezentáciu a priam profesionálny prístup pri poskytovaní prvej pomoci.

                                                                                                                                                                                                                                                        Mgr. J. Plešová, vedúca zdravotníckeho krúžku