Prednáška prvej pomoci v „Humanitku“

SČK, územný spolok v Senici zahájil činnosť nízkoprahového zariadenia pre deti a rodinu "Humanitko" koncom decembra uplynulého roka. 

Sociálnu službu aktívne využíva 30 rodín s deťmi, ktoré tu majú možnosť zmyslupne tráviť voľný čas v klubovni v pracovných dňoch od 13.30 – 16.00 pod vedením sociálnej pracovníčky.  Okrem klubovej činnosti je tu poskytovaná v pondelok, stredu a piatok od 12.00 – 13.30 humanitná pomoc (ošatenie, potraviny), ktorá je poskytovaná v súčasnosti viac ako 60 klientom. 

V utorok 21.01.2020 sa v  "Humanitku" uskutočnila prednáška prvej pomoci, na ktorej sa zúčastnili deti aj dospelí a prakticky si vyskúšali život zachraňujúce úkony.  

V mesiaci február je naplánovaný okrem pravidelných činností karneval a marci prednáška o zdravej výžive. 

SČK, územný spolok v Senici zahájil činnosť nízkoprahového zariadenia pre deti a rodinu "Humanitko" koncom decembra uplynulého roka. 

Sociálnu službu aktívne využíva 30 rodín s deťmi, ktoré tu majú možnosť zmyslupne tráviť voľný čas v klubovni v pracovných dňoch od 13.30 – 16.00 pod vedením sociálnej pracovníčky.  Okrem klubovej činnosti je tu poskytovaná v pondelok, stredu a piatok od 12.00 – 13.30 humanitná pomoc (ošatenie, potraviny), ktorá je poskytovaná v súčasnosti viac ako 60 klientom. 

V utorok 21.01.2020 sa v  "Humanitku" uskutočnila prednáška prvej pomoci, na ktorej sa zúčastnili deti aj dospelí a prakticky si vyskúšali život zachraňujúce úkony.  

V mesiaci február je naplánovaný okrem pravidelných činností karneval a marci prednáška o zdravej výžive.