Súťaž Družstiev mladých zdravotníkov

Súťaž sa každoročne koná v období Svetového dňa ČK, ktorý si pripomíname 8.mája pri príležitosti  narodenia jeho zakladateľa Henryho Dunanta. V tomto roku sa súťaž konala v Dome humanity SČK v Senici 4.5. 2018.

Zúčastnilo sa jej 86 detí z okresu Senica, Skalica a Myjava (ZŠ Radošovce, ZŠ Štefanov, ZŠ L. N. Ves, ZŠ Dojč, ZŠ Sobotište, ZŠ Vrbovce, ZŠ Skalica, I. ZŠ Senica, II. ZŠ Senica, IV. ZŠ Senica).

Súťaž sa každoročne koná v období Svetového dňa ČK, ktorý si pripomíname 8.mája pri príležitosti  narodenia jeho zakladateľa Henryho Dunanta.
V tomto roku sa súťaž konala v Dome humanity SČK v Senici 4.5. 2018.
Zúčastnilo sa jej 86 detí z okresu Senica, Skalica a Myjava (ZŠ Radošovce, ZŠ Štefanov, ZŠ L. N. Ves, ZŠ Dojč, ZŠ Sobotište, ZŠ Vrbovce, ZŠ Skalica, I. ZŠ Senica, II. ZŠ Senica, IV. ZŠ Senica).
 
Poradie:
I. stupeň (súťažilo 5 družstiev)
1. miesto ZŠ Radošovce
2. miesto ZŠ Vrbovce
3. miesto II. ZŠ Senica
II. stupeň (súťažilo 11 družstiev)
1.  miesto (obsadili 2 družstvá, ktoré mali úplne totožné bodové hodnotenie)
ZŠ Radošovce
ZŠ Štefanov
3. miesto ZŠ Vrbovce
 
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom SČK, územný spolok Senica za rozhodovanie, SZŠ v Skalici za poskytnutie figurantov, pedagógom za prípravu detí a deťom za ich výkony. 
Tešíme sa opäť o rok.