SČK, územný spolok Senica – rok 2017 fotoobjektívom

Fotoobjektívom z aktivít územného spolku SČK Senica – rok 2017